Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Wzory ankiet XVII edycji

Zapraszamy do zapoznania się z wzorami ankiet obowiązującymi w XVII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Regulamin udziału w programie
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014

Wyślij zgłoszenie - wypełnij deklarację

Zaloguj się w Internetowym Systemie Ankiet (ISA) - dla uczestników I etapu

Wzory ankiet:

Dostęp do Internetowego Systemu Ankiet (ISA) dla uczestników edycji 2014 - http://www.ankietapfp.fairplay.pl/pfp_login.php

Informacje potrzebne do zalogowania w systemie są przesłane niezwłocznie na adres osoby podanej w deklaracji zgłoszeniowej (osoba do kontaktu) lub mogą je Państwo otrzymać przesyłając maila pod adres pfp@fairplay.pl

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

2yzph7