Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Wykorzystanie certyfikatu i znaku PFP

1. Wykorzystanie certyfikatu i znaku „Przedsiębiorstwo Fair Play” w działaniach PR:

1.1. Poinformowanie głównych mediów, tj. prasy, radio, TV (branżowych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich) o udziale w programie

 • po przystąpieniu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • konferencja prasowa w siedzibie firmy lub innym miejscu dogodnym dla dziennikarzy (hotel, restauracja, dom kultury itp.);
 • przesłanie informacji prasowej do konkretnych redakcji (faksem, e-mailem);
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne z dziennikarzami, rozmowy telefoniczne).

1.2. Poinformowanie o udziale w programie głównych i potencjalnych klientów, dostawców oraz innych istotnych z punktu widzenia firmy instytucji i organizacji (organizacje przedsiębiorców, kluby biznesu, organizacje pracodawców, agencje rządowe wspierające przedsiębiorców, itp.):

 • po przystąpieniu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji.

Możliwe formy:

 • przesłanie listu z informacją,
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).

1.3. Poinformowanie władz regionalnych i gminnych o udziale firmy w programie:

 • po przystąpieniu,
 • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
 • po zakończeniu edycji,

Możliwe formy:

 • przesłanie listu z informacją,
 • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).

1.4. Poinformowanie wszystkich pracowników o udziale w programie oraz przejściu kolejnych etapów.

1.5. Przekazywanie informacji o uzyskaniu tytułu i certyfikatu "PFP" przez przedstawicieli firmy we wszelkich wystąpieniach publicznych.

1.6. Wyeksponowanie w siedzibie firmy certyfikatu "PFP" tak, aby klienci, dostawcy, pracownicy oraz inne osoby pojawiające się w firmie, mogły go zobaczyć.

2. Wykorzystanie znaku PFP w reklamie i promocji:

2.1. Działania promocyjne. Umieszczanie logo "PFP":

 • na materiałach firmowych, np.: papierze listowym, kopertach, wizytówkach firmy;
 • w materiałach reklamowych, np.: folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych (długopisy, parasole, koszulki i inne);
 • w prezentacjach o firmie (filmy DVD, CD);
 • w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody, listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych);
 • na opakowaniach, etykietach;
 • na produktach;
 • na firmowych środkach transportu.

2.2. Działania reklamowe. Umieszczanie logo "PFP":

 • w reklamach prasowych,
 • w artykułach sponsorowanych,
 • w reklamie TV,
 • na bilbordach, banerach reklamowych, siatkach maskujących prace budowlane,
 • na ruchomych reklamach.

3. Wykorzystanie znaku "PFP" w kontaktach handlowych:

 • informowanie o uzyskanym tytule i certyfikacie "PFP" podczas bezpośrednich negocjacji i rozmów handlowych;
 • umieszczanie logo "PFP" w ofertach handlowych i zapytaniach ofertowych;
 • załączanie kopii certyfikatu "PFP" w dokumentacji przetargowej;
 • eksponowanie certyfikatu i logo "PFP" na stoiskach wystawienniczych w trakcie targów, szkoleń, warsztatów, konferencji tematycznych, imprez firmowych (np. spotkania świąteczne, karnawałowe, jubileuszowe, z okazji szczególnych osiągnięć firmy itp.).

Księga Tożsamości Znaku „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

mnf8cr