Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Warunki udziału w programie

Do programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy, działające, zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. Przedsiębiorstwa chcące wziąć udział w programie muszą w:

I etapie

II etapie

  • umożliwić przedstawicielowi programu (audytorowi) przeprowadzenie audytu w siedzibie firmy oraz udostępnić audytorowi wszelkie niezbędne i wymagane w Regulaminie dokumenty i informacje,
  • dokonać opłaty obowiązującej w II etapie, danej edycji programu (zgodnej z regulaminem danej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Firmy, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji w obu etapach otrzymują tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” lub inną z nagród przewidzianych w programie. Corocznie nagrody i certyfikaty są wręczane podczas uroczystej gali, w obecności wszystkich laureatów danej edycji oraz zaproszonych gości.

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

c5e306