Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Trwa Akcja „Świeć dobrym przykładem”!

Poznaj „Przedsiębiorstwa Fair Play” na co dzień.

Trwa Akcja „Świeć dobrym przykładem”!

Akcja „Świeć dobrym przykładem” to nowe przedsięwzięcie promujące firmy, które wykorzystują swój sukces, by dać coś od siebie społeczeństwu. W swojej działalności wprowadzają one w życie idee etyki w biznesie i realizują je na konkretnych przykładach. W ramach akcji „Świeć dobrym przykładem” pokazujemy całej Polsce, co dla nich oznacza praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu na co dzień.

więcej

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI TWOJA FIRMA:

 • analizuje potrzeby i opracowała kafeterię działań w zakresie wsparcia socjalnego pracowników
 • analizuje wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych oraz zasobów (wody, energii, innych materiałów) i opracowała wytyczne do wprowadzenia zmian
 • jest firmą przyjazną: młodym rodzicom, seniorom, niepełnosprawnym, kobietom, stażystom i praktykantom
 • ma infrastrukturę przyjazną dla pracowników (np. prysznice, stojaki dla rowerów, szatnię, strefę relaksu)
 • ma ofertę produktów ekologicznych lub eko-odpowiedzialnych
 • ma plan poprawy warunków pracy z rekomendacjami usprawnień
 • ma program angażowania klientów, dostawców lub innych interesariuszy w akcje społeczne
 • ma program badania satysfakcji klientów i ich oczekiwań
 • ma program i harmonogram szkoleń (np. z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy, pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem)
 • ma program mentoringu i adaptacji zawodowej nowych pracowników
 • ma program poprawy komunikacji z pracownikami
 • ma program rozwojowy dla różnych grup pracowników
 • ma program współpracy ze społecznością lokalną
 • ma zasady lub regulamin realizacji konkursów innowacyjnych wśród pracowników, klientów lub dostawców
 • ma zasady stosowania i rozliczania elastycznych godzin pracy
 • opracowała i stosuje zasady i plan działania w zakresie polityki prorodzinnej i wspierania młodych rodziców
 • opracowała i wdraża strategia/plan działań możliwych działań edukacyjnych i szkoleniowych dla osób z różnych środowisk, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawnych, więźniów, bez doświadczenia zawodowego, wychowanków domów dziecka, osób 50+), w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy
 • pomaga domom dziecka lub świetlicom
 • posiada system dzielenia się wiedzą i bazy najlepszych praktyk, system motywacyjny, system ocen pracowniczych
 • promuje sport i zdrowy tryb życia
 • przekazuje dary na rzecz osób potrzebujących
 • przeprowadziła analizę absencji pracowników i jej przyczyn oraz opracowała programem działań profilaktycznych dla pracowników
 • szerzy użyteczną wiedzę
 • uczy zawodu uczniów i studentów podczas praktyk lub staży
 • wspiera rozwój swoich pracowników
 • współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami
 • zbiera nakrętki

LUB DAJESZ DOBRY PRZYKŁAD W INNY SPOSÓB.

DAJ NAM ZNAĆ!

Pochwal się nam – my pokażemy Cię całej Polsce!
Przykłady Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którzy dają dobry przykład innym, opublikujemy na stronie WWW i Facebooku.

Udział w akcji jest bezpłatny.

Warunki uczestnictwa [pdf]

Sprawdź, czy Twoja firma daje dobry przykład [pdf]


Masz:
Pytania, wątpliwości
Skontaktuj się z nami
tel. 22 630 96 99

Krzysztof Bednarek

Krzysztof Bednarek, Dyrektor OCMER sp. z o.o.

Bycie fair play w biznesie to rzetelne wykonywanie swoich zobowiązań. To także dbanie o rozwój pracowników i programy motywacyjne, które mamy także w naszej spółce.

więcej

Nie zapominamy w naszej codziennej działalności o o społeczności lokalnej. Wspieramy szkoły z naszego regionu, a także promujemy sport – jesteśmy sponsorem łódzkiej drużyny piłki wodnej.

Tadeusz Szkudlarski

Tadeusz Szkudlarski, Prezes Zarządu Lotos Terminale SA, Czechowice-Dziedzice

Fair Play to uczciwe i odpowiedzialne prowadzenie biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy.

więcej

To nie deklaracja, ale praktyczne, świadome działania na rzecz grup interesariuszy, z którymi na co dzień współpracujemy.

Dbanie o otoczenie lokalne, uczciwe relacje z klientami, kontrahentami (partnerami), naszymi pracownikami, a także dbanie o środowisko naturalne. Angażujemy się w inicjatywy społeczne w zakresie wspierania kultury i sportu. Co roku wspieramy Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, LOTOS Jazz Festiwal „Bielska Zadymka Jazzowa” czy Dni Czechowic-Dziedzic. Wspieramy działania edukacyjne i akcje na rzecz środowiska naturalnego mające na celu promowanie postaw odpowiedzialnych ekologicznie wśród uczniów szkół z naszego najbliższego otoczenia. Od kilku lat jesteśmy partnerem programu „Arboretum Inspiruje”, akcji „Sprzątanie świata” i wiosennego sadzenia drzew w partnerstwie z Nadleśnictwem Bielsko-Biała. Fair Play w biznesie to prowadzenie działalności zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi. Budowanie trwałych i partnerskich relacji z otoczeniem opartych na przejrzystych i transparentnych zasadach. To bycie wiarygodnym partnerem dla wszystkich grup interesariuszy.

Jan Polcyn

Jan Polcyn, Prezes Dora Metal sp. z o.o., Czarnków

Fair play, jak sama nazwa wskazuje, to działanie zgodnie z zasadami, działanie fair w stosunku do pracowników, kontrahentów, społeczeństwa.

więcej

Dora Metal kieruje się tymi zasadami od początku swojego istnienia, czyli prawie 25 lat. Naszym pracownikom oferujemy programy szkoleniowe, pozwalające im rozwijać swoje kompetencje, bardzo dobre wynagrodzenie podparte programami motywacyjnymi oraz wsparcie w przypadku zdarzeń losowych oraz problemów prywatnych.

We współpracy z kontrahentami opieramy się na podejściu partnerskim, dbamy i robimy, co w naszej mocy, aby zamówienia były realizowane terminowo i z najwyższą dbałością o jakość wykonania. Oferujemy również obsługę posprzedażową podpartą bardzo rozległą siecią serwisową.

Nieustannie wspomagamy społeczność lokalną poprzez wspieranie finansowe wydarzeń organizowanych w naszym mieście i okolicach oraz poprzez pomoc organizacjom społecznym działającym na tym terenie. Nie pozostajemy jednak tylko w naszym regionie. Sponsorujemy wiele wydarzeń gastronomicznych w całym kraju. Zależy nam na rozwoju gastronomii w Polsce - wspieramy młodych adeptów sztuki kulinarnej, udostępniając szkołom gastronomicznym nasze profesjonalnie wyposażone Centrum Techniki Kulinarnej znajdujące się w Warszawie. Oferujemy szkołom możliwość bezpłatnego organizowania w nim szkoleń, konkursów i pokazów. Jest dla nas bardzo ważne, by wspierać edukację młodych kucharzy i od początku dawać im możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie gastronomicznym.

Gabriela Kosmider

Gabriela Kośmider, Prezes Gabi Plast PPH, Krotoszyn

Fair Play w biznesie to dla nas przede wszystkim dbałość o pracowników. Inwestujemy w ich rozwój zawodowy, organizujemy szkolenia, by nadążać za trendami.

więcej

Nasza firma opiera się na stałym zespole, do którego systematycznie wprowadzamy nowych pracowników. Ważna jest dla nas dobra atmosfera, dlatego organizujemy np. imprezy integracyjne.

Współpracujemy ze szkołami z naszego regionu i przyjmujemy uczniów na przyuczenie zawodowe. Niejednokrotnie uczniowie mogą u nas podjąć pracę wakacyjną, a w przyszłości dołączyć do zespołu na stałe.

Ważne są dla nas relacje ze społecznością lokalną. Służymy pomocną dłonią m.in. organizacjom sportowym, szkołom i żłobkom.

Justyna Kudaj

Justyna Kudaj, Prezes Zarządu, Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, Konstantynów Łódzki

Fair Play w biznesie to dla nas codzienne dbanie o zatrudnionych pracowników i osoby niepełnosprawne. To ciągłe dążenie do zapewnienia im pracy i godziwych warunków jej wykonania, to uczciwe postępowanie wobec klientów i całej społeczności.

więcej

Od 65 lat, czyli od początku istnienia Spółdzielni, naszą misją jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacja w procesie pracy. Naszym celem jest, aby każda zatrudniona osoba czuła się potrzebna, aby z godnością pełniła rolę społeczną i w pełni uczestniczyła w życiu.Takie podejście sprawia, że w środowisku lokalnym pełnimy istotną rolę, działając przeciwko wykluczeniu społecznemu tych osób. Wspieramy osoby niepełnosprawne nie tylko poprzez zatrudnienie, ale również poprzez funkcjonujące przy Spółdzielni Stowarzyszenie. Integrujemy te osoby, dając im szanse na osobisty rozwój i bycie razem.

Od 40 lat współpracujemy ściśle z Zespołem Szkół Specjalnych. Uczniowie szkoły odbywają w Spółdzielni praktyki zawodowe, a absolwenci są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Spółdzielni bądź naszymi pracownikami.

Ponadto Spółdzielnia wspiera wiele inicjatyw lokalnych,takich jak: imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, Klub Sportowy ,,Lider’’, Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne ,,Cantores’’, Zespół Ludowy ,,Niesięcin’’, Klub Honorowych Dawców Krwi, a także wiele stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony środowiska.


Przykłady dobrych praktyk w „Przedsiębiorstwach Fair Play”


F5 Konsulting

Inicjatywa Bridge to Excellence

Jolanta Jackowiak, Wiceprezes Zarządu, F5 Konsulting Sp. z o.o.*

F5 Konsulting od 1991 roku wspiera swoich Klientów we wdrażaniu efektywnych i innowacyjnych rozwiązań na dynamicznym rynku. Realizując usługi doradcze, przekształcamy naszą wiedzę i umiejętności w wymierne korzyści i oczekiwane wartości. Koncentrujemy się na budowaniu i rozwijaniu trwałych relacji z naszymi Klientami, w duchu partnerstwa i zaufania.

W marcu 2016 roku powołaliśmy do życia inicjatywę Bridge to Excellence, której nadrzędnym celem jest wspieranie procesu doskonalenia przedsiębiorstw oraz rozwoju innowacji poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy środowiskiem biznesu, nauki oraz instytucjami otoczenia biznesu. Głównym impulsem idei Bridge to Excellence jest „perspektywa doskonałości”, oparta na solidnym fundamencie wiedzy i edukacji. Kluczowe ogniwo koncepcji stanowi jednak jej funkcjonalność, dlatego skupiamy się przede wszystkim na rozwiązaniach praktycznych, umożliwiających wymianę pomysłów, doświadczeń i inspiracji.

W ramach inicjatywy organizujemy bezpłatne konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady eksperckie, webinaria oraz networking, poprzez które promujemy praktyczne i nowatorskie idee, a także inspirujemy do poznawania i adaptacji najlepszych rozwiązań, sprawdzonych w kraju i na świecie.

więcej

Jednym z ostatnich wydarzeń było zorganizowane 18 maja 2016 roku w Centrum Kultury Zamek w ramach idei Bridge to Excellence F5 Konsulting – wespół z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Diversity Hub z Krakowa – spotkanie z cyklu Diversity Business Meetings in Poznań, poświęcone tematyce interkulturowości w praktyce biznesowej. Konferencja, w której wzięło udział blisko sto osób, stała się okazją do podjęcia tematu zatrudniania obcokrajowców, omówienia zagadnień związanych z pracą w zespole interkulturowym, a także kwestii interkulturowości w zarządzaniu jednostkami kultury.

Już dziś planujemy kolejne spotkania w ramach Bridge to Excellence, stanowiące niepowtarzalną szansę do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska biznesu i nauki. Jesień w Poznaniu będzie niezwykle inspirująca.

* Działalność F5 Konsulting koncentruje się na świadczeniu profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych, obejmujących następujące dziedziny: doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne, zarządzanie projektami, doradztwo europejskie doradztwo w obszarze kapitału ludzkiego. Firma jest wielokrotnym laureatem Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, uczestnikiem edycji 2016.


sinevia-sp-zoo

Budują dobre wzorce. Sinevia jako „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Robert KOŚCIELNY, Prezes firmy SINEVIA Sp. z o.o.*

Działamy na niełatwym rynku usług budowlanych, który charakteryzuje się dużą dynamiką oraz sezonowością. Mając to na względzie i chcąc się wyróżnić na tle branży, budujemy naszą markę w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważone wsparcie dla pracowników

W firmie Sinevia działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach Funduszu wszyscy etatowi pracownicy firmy otrzymują w ciągu roku wiele benefitów, dzięki którym mogą realizować swoje prywatne potrzeby. Są to m.in. premie świąteczne czy możliwość wzięcia pożyczki remontowej (w wysokości nawet 20 tys. zł). Pracownicy mogą też liczyć na dofinansowanie wypoczynku. Wystarczy, że raz w roku wezmą minimum dwa tygodnie nieprzerwanego urlopu. Kwota, jaką Fundusz przeznacza na takie wsparcie, jest ustalana co roku podczas posiedzenia ZFŚS. Wysokość wsparcia jest uzależniona również od wysokości zarobków zainteresowanej osoby.

więcej

W SINEVIA obowiązuje również Kodeks Etyki, który stanowi zbiór zasad i reguł jakie przyświecają działalności Spółki. Wartości te określają kulturę etyczną w firmie tworząc fundamenty budujące i umacniające wzajemną współpracę i zaufanie.

Pomagamy również naszym pracownikom w rozwoju i realizacji ambicji zawodowych. Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji są ogólnodostępne dla wszystkich pracowników. Mamy opracowane programy szkoleń i harmonogramy, które na bieżąco aktualizujemy i dostosowujemy do potrzeb naszych pracowników. Regularnie organizujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, efektywnej komunikacji i współpracy w zespole, skutecznej komunikacji z klientem, a także z prawa budowlanego. W zależności od tematyki w kursach uczestniczą pracownicy biurowi lub pracownicy budów.

Z myślą o innych

W społeczności lokalnej nasza spółka angażuje się w promocję sportu. W czerwcu 2015 r. zorganizowaliśmy w Gnieźnie turniej tenisowy, a w styczniu 2016 wzięliśmy udział w 6. Noworocznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego - od tego roku zwany również SINEVIA CUP. Reprezentantów Sinevia można spotkać również na współorganizowanych biegach takich imprez jak: Bieg Czterech Generałów, Bieg Marszałka oraz na innych ogólnopolskich trasach biegowych np. EKIDEN.

Firma w ramach działań „społecznie odpowiedzialnych” współpracuje z Fundacją „Nikt nie zostaje” i wspiera finansowo organizowane przez nią warsztaty terapeutyczne. Nasza pomoc na rzecz fundacji obejmuje, również wsparcie dla weteranów. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim pomagamy zaś podczas organizacji Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Odpowiedzieliśmy również na prośbę pomocy Fundacji „Nowy Świat”, która dzięki naszej darowiźnie sfinansowała przeniesienie platformy dla osób niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich. Inwestycję zrealizowano w ramach akcji pomocy dla byłego żołnierza zawodowego, który uległ wypadkowi podczas przygotowań do wyjazdu na misję do Afganistanu.

Sinevia zaangażowała się również w 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytację przekazaliśmy fiata 126p. Zwycięzca aukcji zapłacił za „Malucha” 1846,71 zł.

*Zespół SINEVIA zrealizował już ponad 200 inwestycji budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym jak i specjalistycznym. O naszym rozwoju i zaangażowaniu w projekty świadczą liczne nagrody branżowe i wyróżnienia takie jak: Solidna Firma 2015, Medale Polskiej Przedsiębiorczości 2015 w kategoriach Firma Budowlana Roku 2015 oraz Budynek Biurowy Roku 2015, czy Przedsiębiorstwo Fair Play 2014 oraz 2015.


sabur-sp-zoo

Technologia w służbie nauce i środowisku

Barbara Wójcicka, Prezes Zarządu, Sabur sp. z o.o.*

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas jednym z kluczowym elementów filozofii prowadzenia biznesu. Zgodnie z tym podejściem dbamy nie tylko o relacje z naszymi klientami, ale także dostawcami, pracownikami i najbliższym otoczeniem. W naszych działaniach, w tym decyzjach zakupowych, kierujemy się także troską o środowisko naturalne. A naszą ofertę tworzą urządzenia i oprogramowanie, których wdrożenie przynosi efekty proekologiczne. Rozwiązania, które promujemy, optymalizują zużycie energii elektrycznej i innych mediów, pomagają zmniejszyć emisję zanieczyszczeń atmosfery, a także zwiększają efektywność procesów przetwarzania odpadów.

więcej

Liczą się pracownicy

Największą wartością każdej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego dbamy o satysfakcję i rozwój naszych pracowników, zapewniając odpowiednie środowisko do pracy i do rozwoju, a także przeprowadzając wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia. Są to szkolenia produktowe dotyczące naszej oferty oraz szkolenia zewnętrzne rozwijające indywidualne kompetencje pracowników (np. szkolenia z prezentacji, komunikacji, technik sprzedażowych i inne). Wewnętrzne szkolenia dla członków naszego zespołu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. W trosce o zdrowie i dobrą formę naszych pracowników wykupiliśmy dodatkową, prywatną opiekę lekarską (wszyscy są objęci pakietem świadczeń medycznych w sieci Medicover).

Wspieramy także działalność edukacyjną, pomagając w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych i wyposażeniu pracowni na uczelniach wyższych i w szkołach technicznych. Pracownie wyposażone w nasze urządzenia pracują m.in. na Politechnice Warszawskiej (na Wydziałach Elektrycznym i Mechatroniki), Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Jest to zarówno pomoc finansowa, sprzedaż urządzeń na bardzo preferencyjnych warunkach, jak i darowizny np. w postaci darmowego oprogramowania. Na wyższych uczelniach, w których znajdują się wyposażone przez nas pracownie, organizujemy warsztaty i wykłady dla studentów. Studenci Politechnik oraz uczniowie szkół technicznych są mile widzianymi gośćmi na naszym stoisku podczas corocznych targów Automaticon. Mogą porozmawiać z ekspertami i uczestniczyć w pokazach prezentowanych rozwiązań. Każdego roku w naszej firmie studenci odbywają praktyki, a niektórzy z nich znajdują u nas zatrudnienie po zakończeniu nauki. Braliśmy także udział w programie praktyk studenckich „Cień menedżera” ułatwiającym zdobycie doświadczeń zawodowych studentom i absolwentom wyższych uczelni.

Dobroczynność na kilka sposobów

Wśród wspieranych przez nas ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych ważną rolę odgrywa wieloletnia, nieprzerwana współpraca z Fundacją ABC XXI przy realizacji kampanii promocji czytelnictwa „Cała Polska czyta dzieciom”. Fundacji udzielamy wsparcia finansowego, rzadziej rzeczowego, a nasz logotyp regularnie pojawia się na publikacjach Fundacji (m.in. kalendarzach, plakatach i zakładkach do książek).

Nie zapominamy o tym, że o naszym człowieczeństwie świadczy stosunek do osób słabszych, pokrzywdzonych, ubogich i znajdujących się poza nawiasem społeczeństwa. Od trzech lat zamiast produkcji kart świątecznych przed Świętami Bożego Narodzenia wysyłamy skromne listy z życzeniami, a zaoszczędzone w ten sposób środki przekazujemy na rzecz Stowarzyszenia „SOS Wioski dziecięce”. Wcześniej, w poprzednich latach, wspieraliśmy inicjatywę Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”, której celem jest finansowanie dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych w najbiedniejszych regionach Polski.

Inną charytatywną inicjatywą, w której braliśmy udział jest „Szlachetna Paczka” krakowskiego Stowarzyszenia Wiosna, wspierająca osoby najuboższe pomocą rzeczową przed Świętami Bożego Narodzenia. W paczce, którą przygotowaliśmy, znalazły się ubrania dla dzieci z wielodzietnej rodziny, a także środki czystości oraz żywność o dłuższym czasie przydatności do spożycia (przybliżona wartość paczki wyniosła 1 200 zł).

W 2015 roku, już po raz trzeci, ze środków zebranych podczas zbiórki pieniężnej wśród pracowników, kupiliśmy prezenty świąteczne dla dzieci. Bierzemy w ten sposób udział w akcji Pogotowie Świętego Mikołaja, która jest organizowana w warszawskim Rembertowie. Prezenty, jakie otrzymują dzieci, to wymarzone przez nie ubrania, zabawki, artykuły papiernicze i słodycze. Koordynacją tej akcji (zbiórką, wyborem potrzeb, zakupem prezentów, pakowaniem i ich przekazaniem) zajmuje się szefowa działu marketingu.

*Sabur sp. z o.o. dostarcza najbardziej innowacyjne i niezawodne urządzenia oraz oprogramowanie dla automatyki dostępne na rynku europejskim. Specjalnością spółki są systemy automatyki o otwartej architekturze i szeroko wykorzystujące technologie internetowe już na poziomie sterowników.


egb investments

Otwarci na ludzi – odpowiedzialni w dążeniu do celu

Tomasz Kuciel, Prezes Zarządu EGB Investments SA*

Działania z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na stałe zakorzeniły się w EGB Investments SA, stając się jednym z ważniejszych elementów jej funkcjonowania. CSR rozumiemy jako świadomą aktywność, która uwzględnia interesy społeczne przy jednoczesnym dążeniu do wyznaczonych celów ekonomicznych Spółki, jak i proaktywne zarządzanie relacjami ze wszystkimi naszymi Interesariuszami. EGB Investments SA jest jedną z pierwszych firm windykacyjnych, która zaczęła w kompleksowy sposób podchodzić do tematyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Bierzemy odpowiedzialność za to, w jaki sposób oddziałujemy na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne Spółki, a zatem: dbamy o etykę i zgodność działań z prawem, podejmujemy różne inicjatywy społeczne, wdrażamy rozwiązania pomagające chronić środowisko, budujemy odpowiedzialne relacje z Pracownikami oraz prowadzimy projekty edukacyjne.

Etyczni w biznesie

Jednym z elementów strategii CSR Spółki jest promowanie idei etycznego biznesu. Jest to szczególnie ważne zadanie w przypadku firmy zajmującej się obrotem wierzytelnościami i windykacją. Czujemy się odpowiedzialni za kierunki rozwoju branży windykacyjnej, dlatego chcemy pozostać twórcą trendów – szczególnie tych mających wpływ na kształtowanie rzeczywistości biznesowej w Polsce. Politykę popierania etyki i partnerstwa w biznesie realizujemy m.in. poprzez:

 • funkcjonujące w firmie dwa systemy zarządzania, które są gwarantem najwyższych standardów obsługi, tj. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001,
 • wprowadzenie polityki compliance, która zapewnia właściwe zarządzanie ryzykiem prawnym,
 • wdrożenie Kodeksu Etyki Pracowników Spółki opartego na lojalności, szacunku, prawdzie i godności,
 • realizację Polityki Antykorupcyjnej, która minimalizuje ryzyko pojawienia się powszechnych w biznesie zjawisk korupcyjnych oraz Politykę Zarządzania Konfliktami Interesów w celu zagwarantowania prowadzenia działań w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętych interesów Klientów, jak i samej Spółki.

więcej

Odpowiedzialność społeczna i nasze inicjatywy

Podejmując inicjatywy społeczne, charytatywne czy edukacyjne traktujemy je jako obowiązek i przywilej, jako wkład w życie naszego regionu. Szczególne miejsce wśród naszych działań zajmują projekty na rzecz dzieci. Do naszych flagowych i długoterminowych działań należą:

Akcja „Odkręcamy się na innych”, gdzie nasi Pracownicy wraz ze swoimi rodzinami zbierają plastikowe nakrętki. Wspólnymi siłami z roku na rok udaje nam się pobić rekordy w ilości zebranego „plastikowego towaru”, a otrzymane za sprzedaż nakrętek pieniądze zasilają konto bydgoskiej Fundacji Nadzieja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych. Należy podkreślić, że gromadząc zakrętki przyczyniamy się zarówno do pomocy osobom chorym, jak i dbamy o nasze środowisko.

„Oddając krew, ratujemy życie” to zbiórki krwi, które organizujemy systematycznie od kilku lat. Dzięki naszym Pracownikom udało się zebrać ponad 100 litrów krwi. Podczas akcji promocyjnej poprzedzającej oddawanie krwi, namawiamy i zapraszamy do udziału pracowników firm, które znajdują się na terenie bydgoskiego Biznes Parku, a także okolicznych mieszkańców. Proces poboru został tak opracowany, aby zrobić to sprawnie i bezpiecznie dla dawcy. Wykwalifikowany personel z centrum krwiodawstwa jest na miejscu podczas całej akcji.

„Biegiem na pomoc” oraz „Hospicjum to też życie” są dwoma inicjatywami, które wspieramy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem im. Sue Ryder. Od 9 lat pomagamy finansowo w organizacji bydgoskich koncertów charytatywnych „Głosy dla Hospicjów”. Dzięki koncertom w ubiegłych latach udało się zebrać fundusze na zakup sprzętu dla pacjentów hospicjum, takiego jak: pompy infuzyjne, inhalatory czy inne drobne materiały pomocne w przetrwaniu najtrudniejszych dni.

W zeszłym roku dzięki inicjatywie „Biegiem na pomoc” powołaliśmy firmową reprezentację biegaczy i wystartowaliśmy w akcji charytatywnej „Kilometry Dobra”. Dzięki temu dołożyliśmy swoją cegiełkę do zakupu specjalistycznego samochodu dla dzieci hospicyjnych i leczonych respiratorem.

Wiedza, inspiracja, zmiana

W dorosłym życiu umiejętność oszczędzania jest niezwykle istotna. Od ponad 20 lat pracujemy w branży windykacyjnej i doskonale wiemy, jak ważna jest edukacja dotycząca rozsądnego gospodarowania pieniędzmi zarówno dorosłych, jak też tych najmłodszych. W myśl zasady „im szybciej, tym lepiej” – dzielimy się naszymi doświadczeniami organizując, w ramach Centrum edukacyjnego „Płacę na czas” lekcje o windykacji dla uczniów klas 1-3. Maluchy mają okazję wcielić się w rolę windykatora, ponieważ na czas wizyty w Spółce podpisują symboliczną umowę o pracę. Wykonując obowiązki Asystentów ds. windykacji, pomagają w przygotowaniu pism do dłużnika, a także poznają takie pojęcia jak: wierzyciel, dług, pożyczka, zadłużenie, oszczędzanie, budżet itp. Podczas tego spotkania dzieci biorą także udział w scenkach prezentujących sytuację pożyczenia pieniędzy, spłacenia długu i negocjacji z windykatorem.

Od ponad 20 lat EGB Investments SA realizuje szereg zadań, które obecnie są uznawane za element społecznej odpowiedzialności biznesu. Budowanie relacji z naszymi partnerami w oparciu o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści jest dla nas jedną z podstawowych zasad biznesowych. Z kolei niesienie pomocy innym jest niezwykle istotne i daje wiele niewypowiedzianej satysfakcji i radości. Dzięki drobnym gestom, możemy przyczynić się do realizacji wielkich rzeczy i spełnienia marzeń.

*EGB Investments SA to spółka dominująca w Grupie Kapitałowej EGB Investments, działająca od 1995 roku, zajmująca się zarządzaniem masowymi wierzytelnościami konsumenckimi i korporacyjnymi. Jej klientami są najwięksi dostawcy portfeli wierzytelności na rynku, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji i korporacje z sektora usług teleinformatycznych. Od września 2010 roku EGB Investments SA jest notowana na rynku NewConnect. Istotną przewagą konkurencyjną EGB Investments S.A. jest zdobywane od 2006 roku doświadczenie w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych. Spółka jest serwiserem m.in. AGIO EGB NS FIZ, AGIO Wierzytelności NS FIZ i Opus NS FIZ, które nabywają portfele należności m.in. z sektora bankowego.


rekord-si

Inwestujemy w sportowe rekordy

Agnieszka Koperska, Specjalista ds. PR, REKORD SI*

Firma REKORD SI została założona w 1989 roku przez mgr inż. Janusza Szymurę. W ciągu 25 lat swojego istnienia na polskim rynku oprogramowania stała się firmą o ogólnopolskim zasięgu, oferującą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw produkcyjnych. Oprócz centrali w Bielsku-Białej, posiada 2 oddziały: powstały w 2009 roku odział w Krakowie oraz od 2014 roku – oddział na Pomorzu.

REKORD SI jest producentem dwóch autorskich pakietów oprogramowania: RATUSZ® i REKORD.ERP. Pakiet RATUSZ® jest jednym z wiodących systemów na polskim rynku oprogramowania, który w sposób kompleksowy wspiera pracę jednostek administracji publicznej. Jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Pakiet Rekord ERP to zintegrowany system do wspomagania zarządzania, który jest w pełni dostosowany do potrzeb i oczekiwań polskich przedsiębiorstw. Obsługuje wszystkie główne obszary działalności, dostarczając wiarygodnych informacji pozwalających podejmować trafne decyzje.

więcej

REKORD SI angażuje się społecznie w zasadzie od początku swojej działalności, a pierwszym znaczącym w tym zakresie zdarzeniem była pomoc dla amatorskiego klubu sportowego, założonego w 1994 roku przez grupę animatorów życia sportowego z Lipnika, dzielnicy Bielska-Białej. Dziś firma jest strategicznym sponsorem klubu, którego halowa drużyna seniorów należy do ścisłej krajowej czołówki futsalu, drużyna piłki nożnej jedenastoosobowej gra w III lidze śląsko-opolskiej, a zespół futbolistek występuje szczeblu II i III ligi gr. śląskiej. W klubie, pod okiem ponad 20 szkoleniowców, trenuje obecnie 350 młodych zawodników. Najbardziej wyróżniający spośród z nich dostąpili zaszczytu występu w reprezentacji Polski.

Dzięki zaangażowaniu firmy REKORD SI, gruntownie wyremontowano przekazany Beskidzkiemu Towarzystwu Sportowemu REKORD nieczynny i zamknięty przez sanepid ośrodek w Cygańskim Lesie. Obiekt stał się siedzibą BTS REKORD, ale jest też udostępniany i chętnie wykorzystywany przez mieszkańców i firmy regionu Podbeskidzia, między innymi do: rozgrywek amatorskich, turniejów piłkarskich, imprez rekreacyjnych, biesiad i wielu innych.

We wrześniu 2010 roku BTS REKORD podjął decyzję o zakupie licencji na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Rok później zapadła decyzja o budowie na gruncie dzierżawionym od gminy nowego budynku szkolnego wraz z boiskami, który został oddany do użytku we wrześniu 2012 roku. Całkowity koszt budowy szkoły wyniósł 6,5 mln złotych i został sfinansowany przez Janusza Szymurę, prezesa REKORDU SI. Rangę wydarzenia doceniła sama minister sportu i turystyki Joanna Mucha, która z tej okazji osobiście odwiedziła tereny REKORDU.

REKORD SI jest współorganizatorem wielu imprez sportowych, spośród których można wymienić: Turniej Oldbojów imienia inż. Mariana Nalepy w piłce nożnej halowej, międzynarodowy turniej „Beskidy Futsal Cup” czy też znany dzieciom i młodzieży turniej „Piłkarska Gwiazdka”. Spółka przekazuje ponadto darowizny na szereg innych inicjatyw podejmowanych przez samorządy oraz organizacje pożytku publicznego.

REKORD SI od wielu lat stosuje strategię zarządzania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o działalność zgodną z międzynarodową normą ISO 26000 w obszarze zaangażowania społecznego. Od 2000 roku corocznie poddaje się weryfikacji w zakresie przestrzegania zasad etyki prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskując certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Już cztery razy była laureatem nagrody głównej w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a w roku 2014 otrzymała Diamentową Statuetkę za udział w programie. Firma została wyróżniona Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu, do której otrzymała już 5 Diamentów. Aż cztery razy REKORD SI wybierano również Firmą Roku Bielska-Białej, a siedem razy otrzymał za swoje produkty „Medal Europejski”.

Zasady oraz normy obowiązujące w REKORD SI odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania firmą. Firma stawia sobie za cel poprawę efektywności zarządzania organizacją z uwzględnieniem interesu społecznego, poszanowania interesariuszy oraz zasad etycznych.

*REKORD SI świadczy pełen zakres usług: począwszy konsultingu poprzez dostawę sprzętu, rozwiązań internetowych, integrację oprogramowania, dostosowanie systemów informatycznych do potrzeb klienta, aż po opiekę wdrożeniową, usługi szkoleniowe oraz serwis posprzedażowy.


zaklady-tluszczowe-bielmar

Drugie śniadanie z Przedsiębiorstwem Fair Play

Małgorzata Sienkiewicz, specjalista ds. komunikacji, Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” sp. z o.o.*

Regularne spożywanie posiłków, ich rozłożenie w ciągu dnia i właściwie dobrane menu to podstawa zdrowego odżywiania. Dobrze o tym wiemy i w ramach akcji „Jem drugie śniadanie” wraz z agencją Zaza Media i plejadą polskich gwiazd uświadamiamy Polakom, jak ważne jest regularne spożywanie posiłków.

Smacznego na zdrowie

Pomysł na kampanię zrodził się z chęci wyrobienia w Polakach, a zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania. Warto podkreślić, że specjaliści coraz częściej ostrzegają o rosnącym zagrożeniu otyłością w naszym społeczeństwie, głównie wśród dzieci i młodzieży. Poprzez program edukacyjny chcemy zminimalizować to ryzyko. Regularne jego spożywanie, a także zwracanie uwagi na to, co konkretnie wchodzi w jego skład, sprzyja dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, zapobiega otyłości, a co za tym idzie wszelkim chorobom metabolicznym, układu krwionośnego oraz zaburzeniom gospodarki hormonalnej.

Główne idee kampanii promujemy podczas specjalnych wydarzeń, takich jak Ogólnopolski Dzień Drugiego Śniadania, który odbył się 14 września, oraz reklamy w mediach i na nośnikach zewnętrznych. Ważną częścią promocji są wywiady z ambasadorami kampanii: Anną Wyszkoni, Dorotą Chotecką, Dominiką Gwit, Andrzejem Krzywym i Markiem Kaliszukiem. Każda z zaangażowanych gwiazd kiedyś na własnej skórze przekonała się o tym, jak ważne jest jedzenie drugiego śniadania i dbanie o regularność posiłków. Teraz o swoich doświadczeniach i zdrowym odżywianiu opowiadają np. w popularnych porannych programach telewizyjnych. Gwiazdy oprócz udzielania wywiadów wzięły także udział w sesji zdjęciowej do plakatów, które zawisły na bilbordach w całej Polsce.

więcej

Krok do celu

Podczas trwającej od marca 2015 r. kampanii udało nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, dzięki zaangażowaniu znanych osób oraz ekspertów w zakresie żywienia - m.in. dietetyczki Doroty Osóbki oraz psychodietetyczki Martyny Hnatyszyn. Na potrzeby akcji przygotowaliśmy wygodne pudełka na drugie śniadanie, które rozdawaliśmy podczas różnych wydarzeń. Zyskały one popularność i zapoczątkowały wśród osób, do których dotarliśmy z kampanią, modę na noszenie ze sobą drugiego śniadania.

W ramach kampanii promującej zdrowie odżywianie Bielmar wsparł również Polską Akcję Humanitarną i jej program „Pajacyk”. Dzięki hojności spółki w szkołach na terenie całej Polski zostanie wydanych 15 600 ciepłych posiłków dla dzieci z ubogich rodzin.

Zaangażowanie

Kampanię zrealizowała spółka Bielmar wraz z agencją Zaza Media. Ze strony inicjatora kampanii – Zakładów Tłuszczowych Bielmar – zaangażowani byli pracownicy odpowiedzialni za marketing i komunikację oraz menedżerowie marki.

Konferencja prasowa kończąca pierwszą edycję kampanii „Jem drugie śniadanie” planowana jest na listopad 2015 roku.

*Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. produkują margaryny, tłuszcze roślinne, oleje i marynaty. Przedsiębiorstwo jest polską firmą prywatną, której właścicielami są pracownicy, dostawcy rzepaku i dystrybutorzy produktów spółki.


zespol-elektrowni-wodnych-niedzica

Magia światła w Niedzicy

Natalia Niemiec, Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.*

Jako firma z branży energetycznej przywiązujemy szczególną wagę do promowania racjonalnego wykorzystania źródeł energii oraz propagowania wiedzy na ich temat. Zdecydowaliśmy się zatem na aktywne zaangażowanie w edukację i rozwój młodego pokolenia.

Akademia Młodego Energetyka

W ramach wsparcia dla Polskiej Akademii Dzieci w 2014 r. stworzyliśmy Akademię Młodego Energetyka i zaprosiliśmy do niej młodzież z naszego najbliższego otoczenia – gmin Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościenko i Nowy Targ.

Akademia Młodego Energetyka jest programem pozalekcyjnym prowadzonym przez wykładowców akademickich z krakowskich uczelni wyższych. Powstała, by wspierać motywację uczniów do nauki i odkrywania ciekawych zawodów, budowania relacji z rówieśnikami z sąsiednich miejscowości oraz inspirowania w odkrywaniu zainteresowań poprzez spotkania z ciekawymi wykładowcami i pasjonatami. Jej uczestnicy, na żywym organizmie, jakim jest Elektrownia Wodna w Niedzicy, mają szansę uczyć się, jak wykorzystywać naturalne zasoby do produkcji energii elektrycznej.

więcej

Uroczysta inauguracja Akademii oraz jej zakończenie odbyły się siedzibie Elektrowni Wodnej w Niedzicy. Symboliczne progi Akademii przestąpiła ponad setka uczniów podzielonych na dwie grupy: ODKRYWCÓW (uczniowie klas V i VI szkół podstawowych) oraz NAUKOWCÓW (uczniowie klas gimnazjalnych). Każda z grup miała zajęcia raz w miesiącu (sobotę) od października 2014 r. do czerwca 2015 r. Zajęcia odbywały się w Zespole Elektrowni Wodnych w Niedzicy oraz w Pawilonie Wystawowo-Informacyjnym. Młodzi studenci otrzymali indeksy, a po każdych zajęciach uzyskiwali wpis zaliczenia potwierdzony pieczątką.

W trakcie roku akademickiego wykładowcy i pasjonaci dzielili się swoją wiedzą podczas takich zajęć jak: Magiczna fizyka - wycieczka po świecie fizyki; Ruch drgający w przyrodzie – czyli o tym jak natura buja; Życie w cieniu wulkanu i dlaczego wyginęły dinozaury; Kryminalistyka, czyli jak wykryć i złapać złodzieja; Percepcja barw i iluzje optyczne – czy każdy widzi te same kolory w tęczy; Światło światłu nierówne i jak to zobaczyć; Dlaczego energia odnawialna jest odnawialna?; Efektywność energetyczna - czyli co zrobić, aby nie marnować energii; Fotografia otworkowa, czyli jak zrobić zdjęcie, nie mając aparatu; Cyjanotypia - czyli jak wywołać fotografię; Budowa fabryki łamigłówek i ilustracji.

Spotkania z energią

Pierwsza edycja Akademii okazała się dużym sukcesem. Zajęcia prowadzili wysokiej klasy specjaliści reprezentujący nauki ścisłe z różnych uczelni, m.in.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej.

Patronat nad Akademią objęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Dzięki współpracy ZEW Niedzica S.A. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie rozwinęły się nasze relacje naukowo-biznesowe. Wykładowcy z AGH aktywnie zaangażowali się w prowadzenie zajęć na Akademii Młodego Energetyka, w tym dni otwartych pt. „Popołudnie z Naukowcami” w Niedzicy. Były to otwarte warsztaty dla uczniów Akademii oraz szkół niebiorących udziału bezpośrednio w Akademii (luty i marzec 2015 r.). Skorzystało z nich ok. 160 uczniów z gmin: Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko i Szczawnica.

Prezes Zarządu Grzegorz Podlewski po otrzymaniu dziesiątków listów od młodych studentów z wdzięcznością za udział w Akademii i prośbą, by była kontynuowana, postanowił, że projekt będzie wznowiony. 3 października 2015 r. stu uczniów rozpoczęło naukę w kolejnej edycji Akademii Młodego Energetyka.

Zaangażowanie

Pomysłodawcą i koordynatorem Akademii jest Natalia Niemiec – Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania w ZEW Niedzica S.A. W elektrowni pracuje od lipca 2014 r. Stworzyła wstępny zarys programu Akademii i nawiązała współpracę z koordynatorami podobnych projektów w Małopolsce.

Łącznie w realizację projektu zaangażowanych jest 13 pracowników elektrowni. Głównymi gospodarzami są Grzegorz Podlewski, Prezes ZEW Niedzica, i Janusz Drabik, Dyrektor Ekonomiczny Główny Księgowy. Ponadto w zespole Akademii pracują przedstawiciele Działu Organizacyjnego, Działu Dystrybucji i Obrotu Energii, Działu Ruchu i Działu Hydrotechnicznego.

*Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.


mpk-krakow

Nowoczesność pod rękę z tradycją – MPK Kraków

Rafał Świerczyński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny MPK S.A. w Krakowie*

Tradycja komunikacji miejskiej w Krakowie jest kontynuowana od 1875 r. Stawiamy na nowoczesność, wygodę i ekologiczność, by jak najlepiej służyć krakowianom i mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz turystom odwiedzającym nasze miasto.

Najdłuższy tramwaj w Polsce

Jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie wysokiego standardu podróży wszystkim pasażerom. W tym celu tabor jest sukcesywnie modernizowany i wymieniany na nowy. W najbliższym czasie Spółka planuje również zakup 100 nowych autobusów, w tym elektrycznych i hybrydowych z niską podłogą. Taki tabor pozwoli nam zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko i przyczyni się do poprawy jakości życia w Krakowie.

Obecnie MPK S.A. prowadzi modernizację starych tramwajów, polegającą na wprowadzeniu niskiej podłogi oraz kupuje nowe wagony niskopodłogowe, w tym wyprodukowane przez bydgoską firmę Pojazdy Szynowe PESA S.A. najdłuższe w Polsce tramwaje „Krakowiak”. W pojazdach tych uwzględniono różnorodne potrzeby pasażerów. Znajdują się w nich specjalne miejsca dla rowerów, przestrzeń na bagaże oraz gniazdka elektryczne do podładowania telefonu czy tabletu.

więcej

Podczas modernizacji tramwajów dokonuje się też wymiany napędów na tzw. choppery. Umożliwiają one rekuperację, tzn. zwrot energii do sieci trakcyjnej. Poprzez zastosowanie w wagonach tzw. kół uelastycznionych zmniejsza się emisję hałasu związanego z komunikacją.

Twarzą do pasażerów…

Nasza Spółka korzysta z różnorodnych kanałów komunikacji z pasażerami, by na bieżąco przekazywać im istotne dla nich informacje. Prowadzi profile na Twitterze i Facebooku, a w pojazdach zainstalowane są specjalne nośniki informacyjne. Komunikaty wysyłane są ponadto do lokalnej prasy i publikowane w biuletynie informacyjnym redagowanym przez pracowników.

W ramach działań edukacyjnych nasi inspektorzy, wspólnie ze strażą miejską, prowadzą w krakowskich szkołach spotkania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a wiedza uczniów sprawdzana jest poprzez konkursy ze znajomości tych przepisów.

Dokładamy starań, by wszyscy pasażerowie podróżujący naszymi pojazdami, a szczególnie niepełnosprawni, przemieszczali się wygodnie i bezpiecznie. W tym celu w pojazdach funkcjonuje system głosowej zapowiedzi przystanków, a część przycisków jest oznaczona Braille’em. W autobusach, dla osób poruszających się na wózkach, o kulach czy z chodzikami wprowadzono tzw. przyklęk (autobus obniża podłogę przechylając się w jedną stroną) lub platformy, aby ułatwić im wejście do pojazdu i jego opuszczenie.

Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku montujemy na przystankach podświetlane gabloty z rozkładami jazdy, drukowanymi dużą czcionką. Ponadto wiaty wyposażone są w podświetlane kasetony z numerami linii, nazwą przystanku i znakiem przystankowym. Wszystkie Punkty Obsługi Pasażerów działają zaś w łatwo dostępnych lokalach, usytuowanych na parterze.

…i pracowników

Świadczenie usług przewozowych to ogromna odpowiedzialność każdego dnia. Dbamy zatem o najwyższe standardy, a pracownikom zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez system szkoleniowy. Plan szkoleń układany jest co roku, i uzupełniany w miarę potrzeb, które pracownicy zgłaszają swoim przełożonym. Dużą wagę przywiązujemy nie tylko do szkoleń technicznych, lecz także z zakresu obsługi klienta. Pracownicy uczą się m.in., jak przyjmować różne zgłoszenia, radzić sobie w sytuacjach trudnych czy obsługiwać reklamacje.

Pracownicy MPK S.A. w Krakowie zatrudnieni są na umowę o pracę, a w Spółce działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*MPK S.A. w Krakowie świadczy usługi przewozowe na liniach tramwajowych i autobusowych, usługi szkoleniowe, reklamowe, remontowe i specjalne.


flavon-group-polska

Do zdrowia po ścieżce fair play

László Gaál, Prezes Założyciel, Flavon Group Polska sp. z o.o.*

Działalność naszej spółki skupia się wokół szeroko pojętego zdrowia. Zajmujemy się dystrybucją wysokiej jakości suplementów diety, dzięki czemu ludziom na całym świecie dajemy dostęp do sposobu na zdrowsze i lepsze życie. W 2010 r. wdrożyliśmy własny Kodeks Etyczny. Zawarliśmy w nim filozofię firmy i jej główne wartości: rzetelność i uczciwość, sprawiedliwość w postępowaniu wobec wszystkich, zdecydowanie w zarządzaniu, przestrzeganie rzetelności i umiarkowania w interesach. Stosujemy również Kodeks Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, do którego należymy.

Dzielimy się zdrowiem

Działania społecznie odpowiedzialne w całej grupie Flavon zainicjował Laszlo Gaal - Prezes Założyciel. W Polsce nasza spółka dotychczas decydowała się głównie na wsparcie finansowe różnych organizacji. W ten sposób nawiązaliśmy współpracę z Limanowską Akcją Charytatywną, Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Fundacją na rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Ifantis”, Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego Łazarza. Wsparliśmy także Akademię Przyszłości w ramach organizowanej przez nią akcji „Kup Indeks”. Spółka Flavon Polska ufundowała jeden z indeksów, dzięki czemu jedno ze zgłoszonych dzieci mogło przez rok korzystać bezpłatnie z zajęć wyrównawczych i rozwojowych w Akademii Przyszłości.

więcej

Chcemy, by nasza pomoc dla różnych organizacji była systematyczna i nie ograniczała się jedynie do wsparcia finansowego. Nawiązaliśmy współpracę z Wolontariatem Misyjnym Salvator. Pracujący w terenie wolontariusze otrzymają nasze suplementy diety, które będą przekazywać swoim podopiecznym zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Dbamy o pracowników…

Jednym z podstawowych założeń Flavon Group Polska jest dbałość o nasz zespół. Zatrudniamy 19 osób, które pracują w biurach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. We wszystkich lokalizacjach pracownicy otrzymują bezpłatne obiady, które dostarcza firma cateringowa. Ponadto we wszystkich biurach mogą bezpłatnie korzystać z suplementów diety Flavon. O zdrowie i dobre samopoczucie zespołu dbamy także poprzez dofinansowanie w 90% kosztów opieki medycznej w ramach programu Allianz Opieka Zdrowotna.

Pracownicy polskich biur, podobnie jak ich koledzy z innych krajów, mogą bezpłatnie korzystać z wypoczynku w firmowym ośrodku wczasowym nad Balatonem na Węgrzech. Pobyt zazwyczaj trwa od kilku dni do tygodnia. Wyżywienie pozostaje w zakresie własnym pracownika.

Flavon Polska jest firmą przyjazną młodym rodzicom. Wprowadziliśmy możliwość elastycznego rozliczania czasu pracy. Pracownicy mogą więc połączyć życie zawodowe z wychowywaniem swoich pociech.

Dbamy również o rozwój naszego zespołu. Prenumerujemy literaturę fachową i udostępniamy pracownikom. Pracownicy, również Ci niezwiązani z obsługą klienta, mają dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje. Finansujemy m.in. szkolenia z zakresu kadr i płac czy podatku VAT.

Dla dystrybutorów marki Flavon organizujemy konkursy, których celem jest propagowanie zdrowego celu życia i wiedzy nt. właściwej suplementacji. Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody, np. różne wycieczki czy ekskluzywne szkolenia.

…i o klientów

Zadowolenie klientów jest naszym priorytetem. Interesuje nas, co sądzą o naszych produktach i współpracy z firmą, dlatego regularnie prowadzimy badania ankietowe satysfakcji klientów. Bacznie przyglądamy się wynikom i czerpiemy z nich wiedzę, jak możemy ulepszyć nasze usługi i produkty.

W Flavon Group obowiązuje model biznesowy MLM, czyli sprzedaży bezpośredniej. Dzięki osobistemu kontaktowi z klientami na bieżąco możemy monitorować ich opinię o naszej marce i na bieżąco reagować na różne sytuacje.

Zaangażowanie

Kodeks Etyczny spółki powstał dzięki współpracy zarządu i współzałożycieli firmy, przy wsparciu działu prawnego. W całej grupie Flavon orędownikiem działań społecznie odpowiedzialnych jest Prezes Założyciel, a kadra zarządzająca poprzez podjęte inicjatywy daje przykład całemu zespołowi. Zachęceni tym pracownicy sami włączają się np. w akcje charytatywne. W polskich biurach organizują m.in. zbiórki darów i nakrętek.

* Flavon Group Polska sp. z o.o. jest dystrybutorem suplementów diety z serii Flavon. Spółka jest częścią Flavon Group − grupy spółek prawa handlowego prowadzących kooperację, mającą na celu produkcję oraz dystrybucję swoich produktów w ramach marketingu sieciowego. Laureat Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011, 2012, 2013, 2014. Uczestnik edycji 2015.


bin-montaz

Sztuka komunikacji wewnętrznej w Przedsiębiorstwie Fair Play

Edwin Perszka, Prezes Zarządu, BIn-Montaż sp. z o.o.*

Działalność firmy takiej jak BIn-Montaż to wyzwanie wielowymiarowe. Rynek usług budowlanych w Polsce wciąż jest psuty przez szarą strefę i nieuczciwą konkurencję, zwłaszcza pseudofachowców. Zdecydowaliśmy się na wyeksponowanie podejmowanych wewnątrz naszej firmy działań społecznie odpowiedzialnych, by budować świadomość, czym jest etyka w biznesie wśród przedstawicieli i beneficjentów branży, w której działamy.

Analiza sytuacji i budowa strategii

Wdrażanie działań społecznie odpowiedzialnych na szerszą skalę umożliwił nam udział w projekcie „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” prowadzonym przez PARP. W ramach tej inicjatywy przeanalizowaliśmy sytuację naszej firmy i dookreśliliśmy cele, które chcemy osiągnąć. Do głównych celów zaliczyliśmy wzmocnienie pozycji BIn-Montaż w zakresie kultury zarządzania i stosunków pracy. Szczególnie ważna była dla nas sprawna komunikacja wewnętrzna, co w firmie zatrudniającej kilkadziesiąt osób w różnych lokalizacjach i przy różnych projektach nie jest łatwe do osiągnięcia.

więcej

Na podstawie analizy sytuacji, opracowanych wniosków i określonych celów wprowadziliśmy w naszej firmie trzy inicjatywy:

 • opracowanie i wdrożenie „Kodeksu etycznego BIn-Montaż sp. z o.o.”;
 • program poprawy komunikacji wewnętrznej;
 • opracowanie wytycznych do zbudowania systemu dzielenia się wiedzą i bazy najlepszych praktyk.

W pierwszym etapie powstał szczegółowy plan rozwoju firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W kolejnym przy udziale prezesa firmy, jego bliskich współpracowników i doradcy powstały najważniejsze dokumenty firmowe dot. CSR. Przede wszystkim zebrano i spisano wartości i zasady, które na przestrzeni lat silnie zakorzeniły się w filozofii przedsiębiorstwa. Stały się one podstawą dla naszego „Kodeksu etycznego”. W wersji finalnej kodeksu wyróżniliśmy 7 głównych zagadnień, kluczowych dla BIn-Montaż: relacje z klientami, pracownikami, udziałowcami, kontrahentami (czyli dostawcami i podwykonawcami), relacje z konkurencją, z władzami i lokalnymi społecznościami oraz środowisko naturalne.

Na tym etapie dużo uwagi poświęciliśmy komunikacji wewnętrznej. Specyfika firmy wymaga, by informacje były przekazywane mailowo do określonych grup i bezpośrednio podczas spotkań tych pracowników, których dotyczą. Przeprowadziliśmy wśród wszystkich pracowników anonimową ankietę, by poznać ich opinię nt. przepływu informacji. Badanie było dla nas źródłem wiedzy nt. jakości komunikacji w naszej firmie, oczekiwań pracowników w tym zakresie oraz aspektów negatywnie lub pozytywnie wpływających na przepływ informacji. Za istotne dla poprawy komunikacji w firmie uznaliśmy powszechną wśród pracowników znajomość „Kodeksu etycznego” oraz celów i osiągnięć firmy, usystematyzowanie i znajomość schematu przekazywania informacji na wszystkich płaszczyznach w firmie i współudział pracowników w podejmowaniu decyzji zarządczych. Pod uwagę wzięliśmy także wytyczne odnośnie do rozwiązywania ewentualnych konfliktów i zapewnienia dobrych relacji międzyludzkich.

Przeprowadzona ankieta była dla nas źródłem wiedzy również przy opracowywaniu bazy wiedzy w naszym zespole. Na podstawie wyników badania postanowiliśmy uwzględnić w niej m.in. system przekazywania komunikatów do i od pracowników. Ustaliliśmy m.in. jakie komunikaty, praktyki i propozycje usprawnień mogą i powinny być zgłaszane do bazy i przekazywane dalej, sposoby ich przekazywania, kto, do kogo i kiedy je przekazuje, kto jest odpowiedzialny za jej utrzymywanie. Do bazy trafiają m.in. komunikaty zarządu, opisy problemów zaobserwowanych na budowach wraz z propozycjami lub zastosowanymi rozwiązaniami, które pozwoliły np. podnieść poziom bezpieczeństwa pracy, zoptymalizować koszty realizacji zlecenia czy usprawnić pracę przy projekcie. Przewidzieliśmy również gratyfikacje dla autorów pomysłów na usprawnienia w firmie.

Trzeci etap projektu to wprowadzanie rozwiązań w życie. O opracowanych zasadach najpierw poinformowaliśmy kluczowych pracowników, a następnie cały zespół podczas spotkania załogi. „Kodeks etyczny” udostępniliśmy publicznie na stronie internetowej firmy. Informacje o nim nowi pracownicy otrzymują podczas przyjęcia do pracy i są proszeni o podpisanie zobowiązania, w którym deklarują, że podzielają wartości firmy i zamierzają ich przestrzegać. Do upowszechniania kodeksu wśród nowo zatrudnionych osób zobowiązani są przełożeni i współpracownicy. Na straży jego zapisów stoi oficer etyczny, do którego można zgłaszać naruszenia zapisów kodeksu. Dotychczas nie było potrzeby podejmowania interwencji.

Efekty wprowadzonych zmian ujawniają się powoli i stopniowo. Dostrzegamy jednak, że nasi pracownicy cenią sobie stabilną pracę w uczciwej firmie. Są też zainteresowani spotkaniami integrującymi załogę oraz wymianą doświadczeń między pracownikami z różnych inwestycji.

Wysoka jakość, bezpieczeństwo i ekologia

Jedną z podstawowych zasad naszej firmy jest dbałość o pracowników. Obecnie zatrudniamy ok. 50 osób, każdą na umowę o pracę. Stabilna forma zatrudnienia wspiera pracowników w realizacji życiowych planów, a także upewnia, że są częścią rzetelnej, godnej zaufania firmy. Doceniamy zaufanie, jakim darzą nas zarówno członkowie załogi, jak i kontrahenci, dlatego staramy się realizować i pozyskiwać zlecenia w niezmienionym składzie. Dbamy o ciągłość zatrudnienia, dlatego osoby, które nie mogą w danym momencie wykonywać np. prac na wysokościach, są oddelegowywane do innych zadań w jednostce pomocniczej.

Wszyscy pracownicy BIn-Montaż mają dostęp do szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje, dostosowanych do profilu działalności firmy. Ponadto pracownikom budów zapewniamy zakwaterowanie, a dojeżdżającym samochodami osobowymi zwracamy koszty podróży, tzw. rozłąkowe. Załogi na każdej budowie otrzymują napoje, posiłki regeneracyjne, odzież ochronną i wszelkie środki zabezpieczenia zdrowia i życia.

Jako firma społecznie odpowiedzialna staramy się również chronić środowisko naturalne. Prowadzimy pogłębioną segregację odpadów, z podziałem m.in. na drewno, metal, materiały izolacyjne, farby. W biurze oszczędzamy papier i zadrukowujemy go dwustronnie.

Zaangażowanie

Decyzja o rozwoju firmy w zakresie CSR została podjęta przez zarząd. W prace przy projekcie realizowanym przez PARP włączyli się Prezes Zarządu i jego najbliżsi współpracownicy, skorzystaliśmy także ze wsparcia doradcy. Podjęte w wyniku udziału w projekcie działania wpłynęły pozytywnie na całą załogą. Dzięki lepszej komunikacji i integracji pracownicy silniej identyfikują się z firmą i bardziej angażują się w kolejne projekty.

* BIn-Montaż Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach koło Bydgoszczy działa od 1997 r. Kluczową działalność firmy stanowi projektowanie i montaż lekkich obudów (ścian i dachów) obiektów kubaturowych budownictwa przemysłowego i ogólnego z płyt warstwowych, blach trapezowych, paneli elewacyjnych, itp. Wielokrotny Laureat Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


eaton

Nauka i zdrowie w Eaton - Przedsiębiorstwie Fair Play

Ewa Wadoń, HR Manager, Eaton Automotive Systems*

Firma Eaton w swoich wartościach i celach ma wpisane działania społecznie odpowiedzialne. Nasze projekty są skierowane zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnej. Na co dzień korzystamy z naszego otoczenia - zatrudniamy pracowników i podwykonawców, sięgamy po zasoby naturalne. Jeśli tylko możemy, staramy się odwdzięczyć i pomagać lokalnej społeczności poprzez wspieranie szkół i uczniów, instytucji charytatywnych, a przede wszystkim zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych pracowników.

więcej

Nauka na start

Jednym z głównych obszarów naszych społecznie odpowiedzialnych działań jest edukacja. Nawiązaliśmy współpracę w zakresie dostosowywania programu nauczania do potrzeb rynku pracy z władzami Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Prowadzimy wiele inicjatyw skierowanych do uczniów, studentów i absolwentów.

Młodzież edukujemy pod kątem podjęcia pracy na stanowiskach technicznych, przede wszystkim jako mechanik, elektronik i inżynier. Co roku bierzemy udział w akademickich targach pracy, podczas których opowiadamy studentom o naszej firmie, zapotrzebowaniu na specjalistów w zawodach technicznych i prezentujemy im możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego oraz podjęcia pracy w naszej spółce. Od 2014 r. na wybranych uczelniach w Gliwicach, Krakowie i Bielsku-Białej aktywnie działają Ambasadorzy Eaton – studenci, którzy promują naszą firmę jako mentora i pracodawcę w środowisku akademickim.

Szczególnie ważny jest dla nas praktyczny wymiar nauki, dlatego co roku organizujemy praktyki i staże własne. Staramy się, by można je było odbyć w każdym z działów firmy. Stażyści i praktykanci wspierają zespół pod okiem specjalistów w codziennej pracy, a z czasem powierzane są im coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Studenci mogą podczas stażu zmienić dział, jeśli tylko ich umiejętności są wystarczające. W ten sposób mają szansę na pełniejszy rozwój, co pozwala im podjąć jak najlepszą decyzję o dalszej drodze zawodowej.

Stażyści i praktykanci mogą uczestniczyć w kursach językowych organizowanych na terenie firmy. Ci, którzy wspierają dział utrzymania ruchu, biorą udział w szkoleniu SEP - E1. Dzięki temu mogą podczas stażu wykonywać szerszy zakres zadań i podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Współpracujemy również ze szkołami średnimi z Bielska-Białej i okolic. Dla uczniów klas elektronicznych prowadzimy zajęcia z programowania sterowników. W pierwszym roku (2013) z lekcji skorzystało 30 uczniów, a w I półroczu 2015 r. uczestniczyło w nich już 60 uczniów. Od 2013 r. organizujemy międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół technicznych z regionu. Zadanie konkursowe przygotowują i oceniają nasi inżynierowie utrzymania ruchu. Zwycięzcy i szkoła, którą reprezentują, otrzymują w nagrodę sprzęt techniczny.

Uczniów i studentów zapraszamy na wizyty w naszym zakładzie. Mają wówczas okazję do zapoznania się z naszą działalnością i specyfiką branży. Inżynierowie Eaton pokazują im halę produkcyjną i inne działy wspierające.

Ważne jest dla nas wyposażenie szkół technicznych z naszego regionu w niezbędny do nauki sprzęt. Wybrane szkoły z Bielska-Białej, Ustronia i Cieszyna otrzymały już od nas m.in. sprzęt do nauki programowania sterowników, stoły warsztatowe i narzędzia ręczne. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat firma Eaton przeznaczyła ok. 17 tys. dolarów ze środków korporacji i ponad 17 tys. złotych z własnych środków na doposażenie szkół.

Zdrowo, ekologicznie i na sportowo

W spółce Eaton szczególnie dbamy o naszych pracowników. Ważny jest dla nas ich rozwój zawodowy, dlatego opracowaliśmy strategię szkoleniową i roczny plan szkoleń. Zainwestowaliśmy w macierz Skill Matrix, dzięki której zarządzamy wiedzą w spółce, planujemy rozwój kadr i szkolimy nasz zespół. Pracownikom zapewniamy ponadto kursy językowe na terenie zakładu. Regularnie przeprowadzamy ankietę satysfakcji pracowników z warunków pracy, co pozwala nam szybko reagować na zmieniające się oczekiwania pracowników. Wprowadziliśmy także program pomysłów pracowniczych, dzięki czemu każdy członek zespołu ma wpływ na jakość pracy w naszej spółce.

Pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony firmy w różnych sytuacjach życiowych. Młodzi rodzice mogą korzystać z elastycznego rozliczania czasu pracy, a na terenie zakładu udostępniliśmy pokój dla matek karmiących. Dla osób w trudnej sytuacji organizujemy pomoc m.in. finansową i psychologiczną, współfinansujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

W spółce promujemy zdrowy tryb życia. Pracujących u nas palaczy wspieramy w rzuceniu palenia: zapewniamy profesjonalne sesje z terapeutą oraz poradniki o tym, jak pozbyć się nałogu. W ramach akcji „Żyj zdrowo” w naszej spółce powstało kilka dofinansowanych przez firmę sekcji sportowych, łączących m.in. pasjonatów biegania, tenisa, squasha, piłki nożnej, wycieczek rowerowych, wspinaczy górskich, a nawet wędkarzy. Dofinansowujemy też karty MultiSport i prywatną opiekę medyczną, z których może skorzystać każdy pracownik. Dla chętnych organizujemy szkolenia z zakresu walki ze stresem, profilaktyki schorzeń kręgosłupa, pierwszej pomocy przedlekarskiej. W stołówce pracowniczej promujemy zaś zdrowe odżywianie.

Cenimy również postawy ekologiczne. Zachęcamy pracowników do zbierania makulatury, poprzez przekazanie jednego drzewka każdemu, kto odda 10 kg makulatury. Zbieramy też popularne nakrętki.

Raz w roku organizujemy piknik firmowy promujący zdrowy tryb życia. Towarzyszą mu m.in. atrakcje sportowe i badania profilaktyczne. To impreza zamknięta, na którą zapraszamy, oprócz pracowników, finalistów szkolnego konkursu technicznego, przedstawicieli fundacji, które wspieramy, a ostatnio np. gościliśmy grupę ok. 30 chorych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Żywca.

Zaangażowanie

Działania społecznie odpowiedzialne początkowo koordynował dział personalny. Ich szeroki zakres sprawił, że powołaliśmy międzydziałowy zespół pracowników, którzy mają wpływ na to komu firma pomaga i w jakim zakresie. Włączenie pracowników w działania społecznie odpowiedzialne i jednocześnie brandingowe wpływa korzystnie na ich motywację. Taki zespół zapewnia też różnorodne spojrzenie na kwestie niesienia pomocy innym i jest źródłem wielu ciekawych pomysłów. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wspieramy instytucje charytatywne i szkoły nie tylko poprzez przekazywanie środków pieniężnych, ale również poprzez wolontariat pracowniczy, podczas którego m.in. pomagamy wyremontować budynki fundacji i szkół. Pod koniec każdego roku uroczyście podsumowujemy podjęte inicjatywy i dziękujemy zaangażowanym osobom.

* Eaton Automotive Systems to spółka specjalizująca się w dostawie energooszczędnych rozwiązań, które pomagają klientom efektywnie zarządzać zasilaniem elektrycznym, hydraulicznym i mechanicznym. Laureat Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 i 2014.


Tadeusz Freisler

Ekologia i bezpieczeństwo na trasach Tramwajów Śląskich

Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, Tramwaje Śląskie S.A.*

Działalność naszego przedsiębiorstwa jest nieodłącznym elementem codzienności mieszkańców Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Każdego dnia obsługujemy ponad 220 tys., a rocznie aż 81 mln pasażerów w każdym wieku. Chcemy, by podróżowanie naszymi tramwajami było dla nich jak najbardziej komfortowe.

Nowoczesne pojazdy i infrastruktura

Wygoda podróżowania zależy przede wszystkim od jakości taboru. Mając to na uwadze, sukcesywnie wprowadzamy do ruchu nowe pojazdy i wycofujemy te, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. W ciągu ostatnich dwóch lat zakupiliśmy 30 tramwajów niskopodłogowych typu 2012N wyprodukowanych w Polsce przez firmę PESA Bydgoszcz. Dbamy także o dotychczasowe pojazdy. Od 2012 r. na torach pojawiło się już 75 wagonów typu 105Na zmodernizowanych przez zakłady w Łodzi, Poznaniu i Chorzowie. Nowe oraz zmodernizowane wagony są wyposażone w monitoring i system informacji pasażerskiej. Wszystkie te tramwaje mają też nowoczesne energooszczędne, energoelektroniczne układy napędowe prądu przemiennego z funkcją rekuperacji do sieci trakcyjnej. W porównaniu z wcześniej stosowanym napędem takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie 25-30% energii.

więcej

Równie ważna co nowoczesne tramwaje jest dobra infrastruktura techniczna. Jej modernizację prowadzimy m.in. w ramach projektu unijnego „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a także inwestycji własnych. Modernizacja torowisk pozwoliła na zmniejszenie szkodliwego hałasu, co korzystnie wpływa na samopoczucie pasażerów, mieszkańców i pracowników.

Bawią, uczą i informują

Działalność przedsiębiorstwa transportowego to nie tylko codzienne zapewnienie płynności komunikacji w Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Dysponujemy szerokim zapleczem technicznym i wiedzą, którymi chętnie dzielimy się z innymi. We wrześniu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu organizujemy „Dzień Otwarty”. Co roku odbywa się on w jednej z zajezdni (Będzin, Bytom, Gliwice, Katowice) lub w Zakładzie Usługowo Remontowym w Chorzowie. Podczas imprezy mieszkańcy mogą zwiedzić zakład lub zajezdnię, zapoznać się z różnymi typami tramwajów i pojazdów technicznych oraz przyjrzeć z bliska pracy osób, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo i komfort podróżnych w Tramwajach Śląskich. Chętni mogą pod okiem instruktora poprowadzić tramwaj. Podczas festynu, na specjalnej wystawie przypominamy o historii transportu tramwajowego w naszym regionie. Na Dzień Otwarty gości dowozimy specjalnymi liniami obsługiwanymi historycznym taborem.

Dzień Otwarty to dla nas okazja do pokazania pracy przedsiębiorstwa z innej perspektywy oraz przypomnienia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Co roku przygotowujemy pokazy m.in. wkolejania wagonu, gaszenia palącego się tramwaju czy zderzenia samochodu z tramwajem i towarzyszącej wypadkowi akcji ratunkowej.

Prowadzimy też lekcje w tramwajach. Uczestniczą w nich uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki, podopieczni ośrodków dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dla niewidomych i niedowidzących, domów dziecka, świetlic środowiskowych. Instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Motorniczych w Będzinie wraz z pracownikami marketingu uczą ich prawidłowego zachowania w tramwajach, zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej, a także opowiadają o zaletach komunikacji szynowej. Dodatkowo osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym i niedosłyszącym prezentujemy zastosowane z myślą o nich udogodnienia. Dotychczas odbyło się już kilkanaście takich lekcji.

Edukację na temat ekologicznego transportu i promocję podróży tramwajami prowadzimy też w ramach akcji „Tramwajem naturalnie”. Na przystankach i w wagonach regularnie pojawiają się plakaty i ulotki informujące o zaletach podróżowania tramwajami. Podczas inauguracji kolejnych edycji kampanii pasażerowie dostali od nas drobne upominki promujące tramwaje, m.in. zakładki do książek i jabłka z logo Tramwajów Śląskich, przygotowaliśmy także bilety okolicznościowe. Dotychczas przeprowadziliśmy trzy odsłony akcji: „Tramwajem naturalnie! Ekologicznie”, „Tramwajem naturalnie! Od zawsze” oraz „Tramwajem naturalnie! Nowocześnie, ekologicznie i bezpiecznie”.

Aktywnie uczestniczymy w życiu regionu. Tramwaje Śląskie partnerują wielu imprezom, takim jak Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Mistrzostwa Świata w Grach Komputerowych, rocznice Powstań Śląskich. Na tory wyruszają wówczas tramwaje zabytkowe i specjalne linie z atrakcjami tematycznymi.

W trosce o klienta i pracownika

Dbamy nie tylko o pasażerów, lecz także o pracowników. Na bieżąco monitorujemy warunki pracy w naszym przedsiębiorstwie. Pozwala nam to na szybkie reagowanie i podejmowanie właściwych działań, m.in. z zakresu wyposażenia stanowisk pracy, oświetlenia pomieszczeń pracy, okresowej analizy występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia i in.

W Tramwajach Śląskich stworzyliśmy specjalnie dla pracowników cykliczne projekty szkoleniowe. Ich uczestnicy uczą się profesjonalnej obsługi pasażerów oraz profesjonalnej obsługi skarg i reklamacji. Pracownicy mają także możliwość doskonalenia swoich umiejętności lingwistycznych na kursie języka angielskiego. W trosce o bezpieczeństwo pracujących w naszej firmie Pań wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zorganizowaliśmy „Kurs samoobrony dla kobiet”. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą też w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

*Tramwaje Śląskie SA – przedsiębiorstwo świadczy usługi przewozowe na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Laureat Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” nieprzerwanie od 2011 r.


Michał Mikołajczyk

Biznes odpowiedzialny społecznie, czyli recykling odpadów opakowaniowych według „Przedsiębiorstwa Fair Play”

Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie Rekopol*

Rekopol to firma z wyraźnie określoną misją. Realizujemy ustawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, stawiamy na ekoedukację i wzrost świadomości Polaków w zakresie ekologii i odzyskiwania odpadów. Od lat w przystępny i atrakcyjny sposób udowadniamy, że recykling to nic trudnego.

Edukacja w stylu eko

Staramy się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w każdym wieku. Prowadzimy działania wielokierunkowe - od warsztatów dla dzieci i młodzieży, przez seminaria, konferencje, po szkolenia dla przedsiębiorców i profesjonalne doradztwo w zakresie efektywnej organizacji systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach, a także doradztwo międzynarodowe w zakresie gospodarowania opakowaniami produktów na rynkach eksportu.

Co roku można nas spotkać na kilkudziesięciu piknikach ekologicznych i dużych eventach, m.in. Warszawskich Dniach Recyklingu. Prowadzimy tam akcje i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo bycia eko można nauczyć się w każdym wieku. W 2013 roku średnio co trzy dni byliśmy organizatorem, uczestnikiem lub wspieraliśmy wydarzenie promujące selektywną zbiórkę odpadów. W 2014 roku w projektach organizowanych lub wspieranych przez Rekopol wzięło udział ok. pół miliona osób! Wiedzę na temat segregacji odpadów promujemy również podczas pikników gminnych, rodzinnych, firmowych oraz w licznych konkursach partnerskich.

więcej

Przez prawie 15 lat działalności współpracowaliśmy z wieloma organizacjami pozarządowymi, fundacjami i firmami przy realizacji kampanii edukacyjnych. Prowadziliśmy akcje społeczne z m.in. Fundacją Nasza Ziemia („Sprzątanie świata”), Fundacją Recal („Czyste Góry, Czyste Jeziora, Czyste Plaże”), Fundacją Arka („Nie bądź jednorazowy”), WWF Polska („Odkrywamy Wisłę”), Polskim Czerwonym Krzyżem (zbiórka puszek), PTTK („Czyste góry”), Centrum Edukacji Obywatelskiej („Aktywni z natury”) i in.

Recykling z dofinansowaniem

W realizacji kolejnych projektów pomaga nam m.in. dofinansowanie zewnętrzne. Tak było np. w projekcie „Segreguj odpady – to się opłaca!”, podczas którego w latach 2011-2014 promowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu towarzyszyliśmy trasie „Lato z Radiem”. Z radiową Jedynką odwiedziliśmy 20 miast, w których uczyliśmy mieszkańców i turystów, jak dbać o środowisko i właściwie segregować odpady. To jednak nie wszystko. W ramach projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!” zorganizowaliśmy m.in.:

 • cztery edycje ogólnopolskiej kampanii „Dzień Bez Śmiecenia”,
 • konferencję z okazji 10-lecia funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce,
 • konkurs „Grant na edukację” – wręczyliśmy 10 grantów dla gmin na edukację w wys. 20 tys. zł,
 • konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą opakowań,
 • cykl tematycznych seminariów dla przedstawicieli samorządu terytorialnego dotyczących zmian prawnych w gospodarce odpadami,
 • Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych dla operatorów komunalnych.

W całej kampanii udział wzięło łącznie ponad 704 000 osób!

Dzień Bez Śmiecenia

Od 2007 roku Rekopol jest corocznym organizatorem kampanii „Dzień Bez Śmiecenia”. Tytułowy dzień obchodzimy zawsze 11 maja. W tym właśnie dniu polski Sejm przyjął pakiet ustaw zgodnych z dyrektywą UE 94/62, regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Z tej okazji co roku przygotowujemy i rozsyłamy do naszych klientów, partnerów, gmin i szkół wesołą elektroniczną kartkę edukacyjną zachęcającą do segregacji odpadów oraz do odwiedzenia prowadzonego przez Rekopol edukacyjnego serwisu internetowego www.dzienbezsmiecenia.pl. Zapraszamy również do organizacji wydarzeń towarzyszących oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw ekologicznych uczniów z całej Polski, pracowników instytucji publicznych i przedsiębiorców. Opisy wydarzeń zamieszczamy na stronie akcji. W ten sposób staramy się zwiększyć zaangażowanie społeczne w segregację odpadów i promować zachowania proekologiczne. W ostatnich 5 latach w kampanii uczestniczyło ponad 250 tysięcy osób!

Systemy zarządzania

W Rekopolu dokładamy starań, by nie tylko edukować innych, lecz także spełniać najwyższe standardy na co dzień. W 2015 roku wdrożyliśmy oraz poddaliśmy weryfikacji i certyfikacji zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm EN ISO 14001: 2004 (Systemy zarządzania środowiskowego), EN ISO 9001:2008 (Systemy zarządzania jakością), także wymaganiami rozporządzenia dot. systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Rekopol został wpisany do rejestru EMAS), a także wdrożyliśmy Standard Zatrudnienie Fair Play. Przeprowadzone audyty i oceny zgodności potwierdziły, że stosowane przez nas procedury jakościowe i środowiskowe dają gwarancję bezpiecznej i wiarygodnej realizacji przejętych obowiązków odzysku i recyklingu oraz wysokich standardów wszystkich pozostałych usług świadczonych przez Rekopol.

Zaangażowanie

Projektowanie szeroko zakrojonych działań społecznie odpowiedzialnych w małej firmie wymaga dobrej organizacji i zaangażowania pracowników. W Rekopolu umiejętnie dzielimy się zadaniami, by wspólnie czerpać satysfakcję z sukcesów. Planowaniem działań edukacyjnych, a także koordynacją poszczególnych projektów zajmują się nasi specjaliści od komunikacji i marketingu. Akcje edukacyjne np. podczas pikników czy festiwali prowadzą ochotnicy z działu sprzedaży i marketingu. Przygotowaniem seminariów, warsztatów i konferencji zajmują się specjaliści z dziedziny, której dane wydarzenie dotyczy.

* Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA jest największą i jedną z najdłużej działających organizacji odzysku opakowań w Polsce; został założony w celu zabezpieczania i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach w związku z nałożoną na przedsiębiorców odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych przez nich na rynek. Laureat Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w latach 2009-2014, uczestnik edycji 2015.


bama

Biznes z zasadami według Bama Logistics - „Przedsiębiorstwa Fair Play” 2014

Agnieszka Drozd, prezes zarządu Bama Logistics*

W naszej firmie wprowadzamy w życie idee etyki w biznesie i realizujemy je na konkretnych przykładach. Podejmujemy inicjatywy na rzecz pracowników i społeczności, a także ochrony środowiska. Od 2010 r. legitymujemy się Certyfikatem Zarządzania ISO 9001:2009 i Certyfikatem Ochrony Środowiska ISO 14001:2005.

Przeciwko bezrobociu

Rozwijamy naszą firmę z myślą o jej pracownikach i regionie, w którym powstała, dlatego aktywnie działamy na rzecz zmniejszania bezrobocia na Podkarpaciu. Wspieramy młodzież w wejściu na rynek pracy poprzez praktyczną naukę zawodu i umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia. W trakcie stażu w naszej firmie zapoznajemy adeptów logistyki z zagadnieniami rynku transportowego, spedycji, obsługi klienta i międzynarodowego prawa transportowego. W ciągu pięciu lat przyjęliśmy dwóch uczniów i pięciu stażystów, z czego cztery osoby zatrudniliśmy na stałe. Kandydatów pozyskaliśmy m.in. dzięki partnerstwu z firmą TMS Audit i Powiatowym Urzędem Pracy. Młodym pracownikom po odpowiednim przeszkoleniu zaproponowaliśmy umowę o pracę. Warto podkreślić, że wszyscy nasi pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dzięki eliminacji tzw. umów śmieciowych umożliwiamy im m.in. stabilizację finansową. Wspieramy także rodziny – zatrudniamy młodych rodziców i małżeństwa. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą pracować z domu lub skorzystać z elastycznego czasu pracy. W piątki skróciliśmy w firmie czas pracy do 6 godzin, dzięki czemu pracownicy mogą wcześniej rozpocząć weekendowy wypoczynek z rodzinami.

więcej

Rozwój z głową

W trosce o poziom świadczonych przez nas usług i bezpieczeństwo pracownicy Bama Logistics regularnie biorą udział w kursach i szkoleniach. Dzięki temu nadążamy za trendami i budujemy przewagę konkurencyjną na rynku. Poza regularnymi szkoleniami, takimi jak BHP czy ADR, nasi pracownicy brali udział m.in. w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych (rozwój kompetencji miękkich z elementami autoprezentacji i wystąpień publicznych), marketingu internetowego, bezpieczeństwa danych oraz prawnych. Pracownicy biorą też udział w konferencjach dotyczących prawnych i ekonomicznych aspektów transportu drogowego oraz technologii przepływu informacji w celu przyspieszenia realizacji procesów biznesowych. Nasi kierowcy uczestniczą zaś w kursach bezpiecznej i ekologicznej jazdy.

Prowadzimy działalność na rynku międzynarodowym i duże znaczenie ma dla nas komunikacja w językach angielskim i niemieckim. Mając to na uwadze zapewniliśmy pracownikom kilkumiesięczne kursy tych języków.

Szkolenia i kursy są dostępne dla każdego członka zespołu. W ich doborze bierzemy pod uwagę preferencje pracowników i ich potrzeby rozwoju, zgodne z planami rozwoju i rolą, jaką pełnią w firmie.

Dla społeczności lokalnej

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby otaczającej nas społeczności. Chętnie wspieramy finansowo Szkołę Podstawową w Brzeźnicy, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Brzeźnicy. Uczestniczymy w festynach, festiwalach i zbiórkach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Promujemy też aktywny tryb życia – przykładem tego jest tegoroczny udział naszej reprezentacji w II Sztafecie Papieskiej organizowanej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy z okazji Dnia Patrona Szkoły. Byliśmy jedyną firmą, która odpowiedziała na zaproszenie. Wspólne świętowanie z uczniami było nie tylko okazją do promocji sportu, lecz także do bliższego poznania się z uczniami i mieszkańcami naszej okolicy.

Lubimy pomagać, dlatego wspieramy także międzynarodową Fundację PLAN. Utrzymujemy listowny kontakt z jej podopiecznymi, a na wiadomości od dzieci często odpisujemy wspólnie całym zespołem. Przygotowujemy też upominki dla podopiecznych fundacji.

Z myślą o środowisku naturalnym

Działalność transportowa naszego przedsiębiorstwa obarczona jest zwiększonym ryzykiem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Mając to na uwadze, szczególną wagę przywiązujemy do działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Inwestujemy w najwyższej jakości sprzęt, m.in. nowoczesne ciągniki charakteryzujące się niskim zużyciem paliwa i niską emisją dwutlenku węgla oraz cząstek stałych do atmosfery. Posiadamy certyfikat ISO 14001 i regularnie poddajemy się związanym z nim audytom. Ponadto ograniczamy zużycie wody i energii elektrycznej oraz czynnie wspieramy recykling surowców wtórnych. Zbieramy także popularne nakrętki, które przekazujemy na zbiórki surowców, z których dochód przeznaczony jest na rzecz osób potrzebujących.

Zaangażowanie

Każde podejmowane przez nas działanie wymaga pewnego zaangażowania. Pracownicy chętnie angażują się w pracę na rzecz fundacji i pomoc potrzebującym. W przypadku działań edukacyjnych rekrutacją stażystów zajmuję się osobiście. Każdy z nich podczas pobytu w Bama Logistics jest pod opieką mentora – najczęściej kierownika transportu lub kierownika spedycji. Przez cały okres stażu może też liczyć na wiedzę i wsparcie wszystkich pracowników firmy.

Lubimy dzielić się wiedzą i pomagać innym. Daje nam to satysfakcję i energię do działania.

*Bama Logistics – firma z siedzibą w Kozłowie/k. Dębicy, działa na rynku transportu, logistyki i powierzchni magazynowych. Laureat Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014, uczestnik edycji 2015.


Joanna Wajcowicz

Z elektrycznością za pan brat w „Przedsiębiorstwie Fair Play” – EAE Elektronik*

Joanna Wajcowicz, członek zarządu firmy i kierownik działu marketingu

„Skąd się bierze prąd?” to inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych. Specjalne zajęcia przygotowane przez naszych pracowników to prawdziwa skarbnica wiedzy i przygoda w jednym.

Na początek nieco teorii

Lekcje „Skąd się bierze prąd?” odbywają się w siedzibie naszej firmy w Sanoku. Dzieci podczas zajęć dowiadują się najważniejszych rzeczy o elektryczności - skąd się bierze i do czego służy prąd, a także jak zużywać go mniej. Dużo uwagi poświęcamy zagrożeniom związanym z prądem i uczymy, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia. Z ciekawością słuchamy opowieści uczniów o ich doświadczeniach z prądem i przykładów, o których słyszeli w telewizji lub od rodziców. W ten sposób sprawdzamy, co dzieci wiedzą o elektryczności i czy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą się wiązać z nieostrożnym postępowaniem z elektrycznością.

więcej

Podczas zajęć uświadamiamy dzieciom, że prąd występuje nie tylko w gniazdku elektrycznym w ścianie, lecz także w przyrodzie. Opowiadamy dzieciom, czym jest burza i co się podczas niej dzieje. Szczególny nacisk kładziemy na przekazanie wiedzy, jak należy zachować się podczas burzy i dlaczego pioruny mogą być groźne.

Nauka przez doświadczenie i zabawę

Nasz lekcje to umiejętne połączenie teorii z praktyką. Dzieci, po uprzednim zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa oraz elementami ochrony ESD, zwiedzają halę produkcyjną. Pokazujemy im maszyny w trakcie pracy i w prosty sposób tłumaczymy, co łączy naszą pracę z urządzeniami elektrycznymi w ich domu czy szkole. Uczniowie mogą zobaczyć na żywo m.in. urządzenia montażowe, aparaturę kontrolną, elementy ochrony ESD pracowników i zapoznać się z gotowymi wyrobami.

Uczniowie odwiedzający firmę EAE Elektronik zapoznawani są również z alternatywnymi źródłami energii. Przede wszystkim opowiadamy im o tym, co znajduje się w naszej najbliższej okolicy, czyli na Podkarpaciu. Poznają energię wiatrową na przykładzie wiatraków w Sieniawie, elektrownię wodną w Myczkowcach i zaporę w Solinie. Opowiadamy im też o fotowoltaicie i energii słonecznej. Teorii towarzyszy pokaz zastosowania energii słonecznej na przykładzie zabawek sterowanych baterią słoneczną – poruszają się one po skierowaniu na nie światła lampy.

Chcemy, by nasze zajęcia były atrakcyjne i skuteczne, dlatego podczas lekcji rozmawiamy z dziećmi, zadajemy im zagadki, uczymy rymowanek słownych, rozwiązujemy wspólnie krzyżówki i organizujemy gry edukacyjne. Wykorzystujemy także zdjęcia, grafiki i filmik edukacyjny. Każdą taką lekcję kończy konkurs z nagrodami. Ponadto uczniowie otrzymują słodkości i mały upominek – komplet kredek, a wychowawca certyfikat uczestnictwa klasy w zajęciach. Wszystko to, by dzieci nas zapamiętały i wyniosły z naszych spotkań jak najwięcej cennej wiedzy.

Liczy się pomysł

Idea prowadzenia zajęć edukacyjnych dla najmłodszych pojawiła się podczas szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Chcieliśmy zwiększyć wiedzę dzieci w tematyce alternatywnych źródeł energii i bezpieczeństwa w zakresie korzystania z prądu. Pierwsze lekcje odbyły się jeszcze w 2014 r. Zaprosiliśmy na nie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku. Zajęcia okazały się sukcesem – na wieść o nich zgłosiła się do nas szkoła podstawowa w Mchawie, a informacje o naszej inicjatywie zamieściły lokalne media. Zachęceni sukcesem zdecydowaliśmy o kontynuowaniu akcji edukacyjnej. Do dziś w naszych lekcjach wzięło udział już ponad 100 uczniów. Akcję „Skąd się bierze prąd?” promujemy na firmowej stronie internetowej oraz na plakatach w szkołach.

Zaangażowanie

Scenariusz lekcji napisali pracownicy EAE Elektronik. Zajęcia prowadzą pracownicy produkcyjni – monterzy urządzeń elektrycznych. O usługach świadczonych przez naszą firmę dzieciom osobiście opowiada prezes zarządu wraz z pracownikiem działu marketingu. Organizacją konkursów i atrakcji, a także opieką nad dziećmi na terenie firmy (poza nauczycielem szkolnym) zajmuje się nasz pracownik administracyjno-biurowy.

*EAE Elektronik – firma powstała w 1993 r. w Sanoku, zajmuje się produkcją urządzeń elektronicznych. Laureat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011, 2012, 2013, 2014.

Więcej przykładów dobrych praktyk już wkrótce. Zapraszamy!

Artystyczna dusza

Choć działalność firmy związana jest bardziej ze sztuką architektoniczną, P.W. FAST aktywnie wspiera różne działania artystyczne.

więcej

Spółdzielnia otwarta na potrzeby mieszkańców

W strukturze FSM działa klub osiedlowy, którego oferta programowa skierowana jest do różnych grup wiekowych mieszkańców Fordonu.

więcej

Czystość w wersji eco

Firma PERS SP. z o.o. jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do sprzedaży produkty higieniczne produkowane z opakowań po napojach i żywności typu TetraPak, dostępne pod marką Econatural.

więcej

„Kształtują Zwycięzców”

Jako producent wiodących marek spółka wie, jak ważne jest wspieranie rozwoju i dobre przywództwo.

więcej

Wrócili do szkoły

Spółka angażuje się w rozwój polskiej edukacji, uczestniczy w  tworzeniu pracowni teleinformatycznych w technicznych szkołach średnich.

więcej

Przyjaciele środowiska

Spółka zainwestowała w nowoczesne źródło energii – turbiny wiatrowe.

więcej

Chronią osoby, mienie i przyrodę

Firma bierze udział w programie „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom”.

więcej

Rozwój przedsiębiorstwa i nauki

Firma chętnie angażuje się we współpracę ze światem nauki.

więcej

Klient zasługuje na najlepsze

Nabywca nowego samochodu lub klient serwisu może tu liczyć na doskonałą obsługę.

więcej

Aby nogi były zdrowe

Jako firma farmaceutyczna PPF Hasco-Lek S.A. promuje zdrowie i profilaktykę.

więcej

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

q6fd1k