Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Rekomendacje

Laureaci XVII edycji o korzyściach z uczestnictwa w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla nas potwierdzenie, że ciężka praca, zaangażowanie, a także przestrzeganie wartości etycznych w biznesie to bardzo istotne czynniki wpływające na sukces firmy.

rozwiń

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” na stałe wpisał się w działalność naszej firmy i co roku napawa nas dumą, pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość oraz jest motywacją do dalszego działania. Ubiegłoroczne - 10 z kolei wyróżnienie w ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, zaowocowało jeszcze większym zaufaniem ze strony stałych kontrahentów oraz odegrało ważną rolę w nawiązywaniu współpracy z nowymi firmami. Kolejne potwierdzenie wiarygodności i rzetelności naszej firmy dodatkowo umocniło naszą pozycję jako lidera na wymagającym rynku ozdób i dekoracji. Korzyścią promocyjną wynikającą z posługiwania się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest bez wątpienia umocnienie zaufania do naszej firmy, co sprzyja rozszerzeniu naszej działalności na rynku gospodarczym. Natomiast korzyści poza promocyjne to większe zaangażowanie pracowników w działalność firmy - każde następne wyróżnienie czyni ich częścią prestiżowej firmy, która systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku, jednocześnie dbając o uczciwość i rzetelność w biznesie.

Danuta Śmieja, Prezes, Arpex Sp. z o.o


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem zarówno dla właścicieli, jak i pracowników naszej firmy. Jest to potwierdzenie słusznie obranego przez nas kierunku rozwoju oraz pochwała zasad, którymi kierujemy się we współpracy z naszymi kontrahentami.

rozwiń

Od 2008 roku nieprzerwanie mamy zaszczyt znajdować się wśród laureatów Programu, co przekłada się na postrzeganie naszej firmy jako rzetelnego, wiarygodnego i uczciwego partnera w biznesie. Dostrzegamy to w kontaktach z kontrahentami, klientami, a także podczas nawiązywania nowych relacji biznesowych. Tytuł ten jest dla nas również rodzajem zobowiązania, motywuje do dalszej pracy i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających działanie naszej firmy. Tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przynosi naszej firmie ogromne korzyści. Pozytywnie wpływa na jej funkcjonowanie, motywuje do zmian, jest nieodłącznym elementem naszych działań wizerunkowych, promocyjnych i marketingowych, a także wpływa na nasze relacje biznesowe powodując wzrost zaufania zarówno ze strony naszych kontrahentów jak i klientów detalicznych.

Sylwia Pikul, współwłaściciel, VIP S. D. Pikul Sp. Jawna


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to potwierdzenie tego, że nasza firma odnosi zauważalne sukcesy w kraju ale również za granicą, spełniając przy tym wszelkie normy i wartości etyczne.

rozwiń

Już dziś mamy sygnały, że certyfikat i posługiwanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” znacznie umocniło naszą wiarygodność na rynku usług sanatoryjnych. Uzyskany tytuł jest dowodem na to, że jako firma jesteśmy rzetelni i godni zaufania. Bezdyskusyjną korzyścią otrzymania tytułu jest również ogromny rozgłos medialny, promocja w prasie, telewizji oraz wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest naszym atutem i wyróżnikiem na rynku usług zdrowotnych.

Adam Skowroński, Dyrektor, Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu


Nieruchomości to branża, która wymaga dużego zaufania klientów, gdyż nasza profesja przekłada się na ich codzienne funkcjonowanie, jakość życia i pracy.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest szczególnym wyróżnieniem, potwierdzającym wysokie standardy biznesowe panujące w FB Antczak. Buduje nasz wizerunek i wiarygodność, a dla naszych partnerów jest gwarancją rzetelności, a także odpowiedzialnego podejścia do działalności gospodarczej. Certyfikat jest też motorem napędowym do dalszego rozwoju, wprowadzania innowacji i stałego wsłuchiwania się w potrzeby naszych klientów. To również swoista nagroda dla wszystkich pracowników, których profesjonalizm oraz zaangażowanie stanowi o sile naszej firmy. Zdobyty tytuł jest jednocześnie bodźcem mobilizującym cały zespół FB Antczak do jeszcze efektywniejszej pracy. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby jakość tworzonych przez nas obiektów była na najwyższym poziomie.

Marek Antczak, Prezes, FB ANTCZAK


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla nas istotne wyróżnienie pokazujące, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami fair play. W dzisiejszych czasach firmy coraz częściej zapominają o praktykach moralnie i etycznie właściwych, a to czyni uzyskany przez nas certyfikat jeszcze bardziej wartościowym.

rozwiń

Zawsze przykładaliśmy ogromną wagę do rzetelności oraz uczciwości w kontaktach z naszymi klientami i partnerami czego potwierdzeniem jest przyznanie naszej firmie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014. Przyznany tytuł wpływa zdecydowanie pozytywnie na wizerunek firmy w branży. Potencjalni klienci przywiązują coraz większą wagę do posiadanych przez nas certyfikatów. Jako firma na co dzień współpracująca z podwykonawcami również zwracamy uwagę na to czy dany podwykonawca posiada tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” i tym samym czy jest godny zaufania i warto nawiązać z nim współpracę. Dodam jeszcze, że mogąc pochwalić się uzyskaniem w.w. tytułu po raz 11 z rzędu, wysyłamy jasną wiadomość zarówno do klientów jak i całej branży budowlanej – działamy fair play i warto z nami współpracować!

Krzysztof Bednarek, Dyrektor Generalny, OCMER Sp. z o.o.


Otrzymany już po raz kolejny tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przede wszystkim wyróżnieniem dla pracowników, którzy ciężko pracują na wyniki firmy oraz jej wizerunek wśród naszych klientów.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” zdobywany od lat otwiera nam wiele drzwi i budzi pozytywne nastawienie podczas pierwszych trudnych rozmów z nowymi klientami. Jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i doświadczenia. Jest również gwarancją jakości oferowanych przez nas produktów i usług. Bycie w gronie najlepszych firm z całej Polski to ogromny prestiż i świetne narzędzie do budowania wizerunku CSR-owego. To także dobra reklama w mediach prowadzona przez organizatorów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zdobywając tytuł co roku od wielu lat obserwujemy większe zaufanie partnerów biznesowych do naszej firmy. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla nas ukoronowanie ciężkiej pracy i prawie 50-letniej obecności na rynku podkarpackim.

Ryszard Rzym, Prezes Zarządu, ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to od ponad 14 lat wizytówka naszej firmy, prestiż ale i zobowiązanie wszystkich pracowników do uczciwej pracy, działania zgodnie z etyką biznesu i kulturą przedsiębiorczości.

rozwiń

Ponad połowa naszej produkcji to eksport niemalże na cały świat. Na co dzień mamy do czynienia z wymagającymi klientami, audytującymi i sprawdzającymi regularnie naszą firmę, dla których w dzisiejszych czasach nie liczy się już tylko cena i jakość, ale coraz częściej zasady fair play, partnerskiej współpracy i życzliwości biznesowej. Dzięki takim działaniom i certyfikatowi „Przedsiębiorstwo Fair Play” są pewni, że współpraca z naszą firmą to najlepszy wybór.

Wojciech Żukowski, Członek Zarządu, WZ EUROCOPERT Sp. z o.o.


Przyznanie naszej firmie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla nas rzeczywistym wyróżnieniem za działalność i uzyskane rezultaty w branży, którą reprezentujemy.

rozwiń

Jest to także wyróżnienie dla całej załogi. Firma z tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” dobrze kojarzy się w środowisku inwestorskim, bankowym, a tytuł podnosi naszą wiarygodność i rangę.

Marek Malinowski, Prezes Zarządu, Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o.


We wszystkich swoich działaniach staramy się postępować zgodnie ze społecznymi normami. Posiadamy dobre relacje ze swoimi dostawcami i klientami, działamy na rzecz lokalnej społeczności, a także wspieramy kulturę i sport.

rozwiń

Na każdej płaszczyźnie naszej działalności przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, czego dowodem jest przyznawany nam rokrocznie tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Co daje nam to wyróżnienie? Jego posiadanie wiąże się z większym zaufaniem nie tylko ze strony konsumentów, ale także partnerów handlowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Znak ten pozwala dodatkowo budować prestiż firmy i wpływa w bezpośredni sposób na jej wiarygodność.

Tomasz Kania - dyrektor ds. handlowych, Sertop Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to prawdziwe wyróżnienie oraz potwierdzenie, że podejmowane przez nas działania – zarówno ściśle biznesowe, jak również te ukierunkowane na rozwój naszych pracowników, czy dbanie o nasze otoczenie - są realizowane na wysokim poziomie.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” pokazuje, że każdego roku nasza firma podejmuje coraz to nowe wyzwania związane z doskonaleniem swoich aktywności w obszarze biznesowym oraz w kwestiach pracowniczych, charytatywnych, itp. – i za każdym razem jest w stanie im sprostać. Jako „Przedsiębiorstwo Fair Play” możemy zapewnić naszych Klientów, obecnych i przyszłych pracowników oraz osoby znajdujące się w naszym otoczeniu, że na pierwszym miejscu stawiamy jakość i terminowość naszych usług, zadowolenie naszych pracowników oraz możliwość wspierania potrzebujących pomocy osób.

Adam Piętera, Dyrektor Sprzedaży, SI-Consulting S.A.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest efektem codziennej współpracy na wielu płaszczyznach pomiędzy dyrekcją, a całym zespołem pracowników oraz potwierdzeniem słuszności naszej strategii zarządzania, która w aktywny sposób buduje wspólny interes.

rozwiń

Sukces ten jest wynikiem ciągłego rozwoju firmy i podnoszenia jakości oferowanych produktów. Cieszy nas, że dzięki tytułowi „Przedsiębiorstwo Fair Play” firma Voster wykazuje się znakomitymi wynikami z zakresu wzrostu obrotów oraz systematycznego poszerzania grona Klientów. Wyróżnienie to jest uwiarygodnieniem naszej firmy, co sprzyja jej promocji oraz budowaniu trwałej relacji z partnerami w oparciu o wzajemny szacunek, otwartość i wymianę wiedzy. Pragniemy podziękować naszym Klientom za zaufanie oraz za owocną współpracę – to Oni są najważniejszymi sędziami jakości naszych wyrobów i usług.

Jowita Przepadło, Specjalista ds. marketingu, VOSTER


Posiadanie Certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest pozytywnie oceniane w toku procedur weryfikacyjnych w ramach programów pomocowych realizowanych przez m.in.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, czy też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

rozwiń

Mamy świadomość, iż w dobie współczesnej gospodarki rynkowej oraz dużej konkurencji możemy zapewnić sobie przewagę konkurencyjną w gospodarce opartej na wiedzy nie tylko poprzez atrakcyjność technologiczną, cenową czy organizacyjną, ale również uczestnicząc w prestiżowych programach, konkursach czy inicjatywach gospodarczych. Firma przystępując do takich programów zdaje sobie sprawę z tego, że w wyniku przeprowadzenia przez organizatorów rzetelnych działań weryfikacyjnych oraz konkretnych działań promocyjnych jest w stanie wiele zyskać. W swojej strategii zarządzania nasza Spółka docenia również znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wykorzystując kapitał intelektualny pracowników i wiedzę jaką dysponują. Dla PWiK Rybnik odpowiedzialny społecznie biznes to także działania prospołeczne świadomie i konsekwentnie prowadzone w zakresie innowacyjnej eko-edukacji ("inno-eko-edukacja") i wspierania placówek oświatowych nie tylko w sferze finansowej. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym certyfikatem potwierdzającym rzetelność firmy. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników, skarbu państwa i środowiska świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednymi ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

Janusz Karwot - Prezes PWiK Sp. z o.o. w Rybniku


Przedstawiając potencjalnym inwestorom i zamawiającym informacje o naszej Firmie podkreślamy uzyskiwanie od kilkunastu lat certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, uważając, że jest to jedna z ważniejszych rekomendacji dla Firmy.

rozwiń

Szczycimy się posiadaniem tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, zarówno przedstawiając certyfikat inwestorom i zamawiającym, jak i zamieszczając logo PFP na naszych materiałach promocyjnych (papier firmowy, kalendarze, naklejki, banery) oraz samochodach służbowych, ufając, że wraz z umieszczonym obok symbolem posiadanego certyfikatu ISO, podkreśla wiarygodność naszej Firmy.

Jerzy Wrzecionek, Prezes Zarządu, Firma JANEX Sp. z o.o.


Otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla naszej firmy ogromny zaszczyt i wyróżnienie na tle innych firm działających w naszej branży. Jest to potwierdzenie dla naszych kontrahentów, że jesteśmy uczciwą firmą i w ten sposób prowadzimy działania biznesowe.

rozwiń

Jednocześnie jest potwierdzeniem dla nas, że postępujemy etycznie i uczciwie. Jest to dla nas dodatkowa motywacja do dalszego działania. Otrzymany juz po raz drugi tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” wzmocnił naszą pozycje w oczach innych firm w Polsce jak i zagranicą oraz pozwolił na zwiększenie kontaktów biznesowych na różnych rynkach. Otrzymanie tytułu przyniosło nam też dużo korzyści marketingowych (poprzez promocje w mediach oraz użycie znaku na naszych materiałach marketingowych) co zwiększa nasz prestiż. Pragnę podkreślić, że nadal będziemy działać etycznie i uczciwie w celu wykazania, że na tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” trzeba zasłużyć i ciągle dążyć do doskonalenia. Artur Parada, Dyrektor Handlowy, ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY Jesteśmy dumni, że dzięki otrzymanemu tytułowi „Przedsiębiorstwo Fair Play” możemy motywować inne firmy w Polsce do rzetelnych i etycznych zachowań opartych na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskany tytuł jest dowodem na to, że w biznesie można działać uczciwie i osiągać sukcesy. Dzięki tytułowi „Przedsiębiorstwo Fair Play” wzmocniła się nasza pozycja wśród klientów indywidualnych, a także kontrahentów z którymi współpracujemy. To prestiżowe odznaczenie uwiarygadnia naszą firmę i jest dużym atutem na konkurencyjnym rynku. Niezwykle ważną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest możliwość uzyskania obiektywnej oceny naszego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze zasady biznesowe opierają się na najwyższych standardach etycznych. Niezaprzeczalną korzyścią, którą przynosi otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest też szeroka promocja w mediach, materiałach promocyjnych, a także podczas ogólnopolskich spotkań i wydarzeń. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” promuje firmę, jako uczciwego partnera w biznesie, pozytywnie wpływa na jej wizerunek zarówno w oczach kontrahentów, jak również pracowników i kandydatów do pracy.

Jan Szulżyk, Prezes, POL-SKONE Sp. z o.o.


Przyznanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla naszej Spółdzielni potwierdzeniem, że jesteśmy firmą wiarygodną, z którą warto współpracować. Codzienna uczciwa praca i zaangażowanie pracowników w rozwój firmy dało możliwość uzyskania tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play” już po raz 13.

rozwiń

Jest to dowartościowanie załogi i duma dla firmy. Posiadanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play’’ to również identyfikacja pracowników i kontrahentów ze Spółdzielnią. Zamieszczenie logotypu w materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych podnosi prestiż, wzmacnia wizerunek oraz stwarza pozytywny klimat dla odbiorców zewnętrznych Spółdzielni.

Justyna Kudaj, Prezes, S.I. "Zgoda"


Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to przede wszystkim wielka satysfakcja oraz potwierdzenie działań zgodnych z etyką w biznesie. Nadal postrzegam, iż podmiotów prawych w sektorze małych firm jest bardzo mało.

rozwiń

Choć zabrzmi to dość paradoksalnie uważam, że etyka i uczciwość jest kosztem bardzo wysokim, który dość często skłania wiele firm do działań na pograniczu prawa lub niestety w sprzeczności z prawem. Jestem dumny, że nasza firma w swoim całokształcie jest po stronie przestrzegania i wypełniania obowiązujących zasad etycznych jak i ustawowych. Pierwszy podstawowy efekt otrzymania tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to jeszcze większa motywacja, konsolidacja, dyscyplina i mobilizacja załogi. Nakreślony poziom zasad „Przedsiębiorstw Fair Play” mentalnie ukształtował załogę, co automatycznie przeniosło się na jakość obsługi klienta i jakość naszych produktów. Odczuwamy wielkie zaufanie ze strony naszych klientów, co przekłada się na wieloletnią współpracę. Uważam, że tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” wyróżnia nas z pośród dość licznej grupy firm w naszej branży. Nie ścigamy się w powszechnych działaniach niskich cen, które często są dla obu podmiotów (kupujący / sprzedający) drogą bez rozwoju. My stawiamy na jakość produktu, jakość obsługi klienta, w której dominuje profesjonalne doradztwo i dbałość o klienta. Szczycąc się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” promujemy przekonanie, iż wybór współpracy z naszą firmą jest potwierdzeniem współpracy profesjonalnej, bezpiecznej, a przede wszystkim opłacalnej.

Piotr Cebernik, Prezes Zarządu, Policon Sp. z o.o.


Posiadanie tytułu oraz certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 jest dla nas znaczącym wyróżnieniem, a dla naszych partnerów i kontrahentów - dowodem uczciwości i rzetelności. Oprócz wyróżnienia jest dla nas również zobowiązaniem do stosowania zasad fair play w przyszłości.

rozwiń

Fakt, że Śląskie Centrum Logistyki od dziesięciu lat otrzymuje certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wpływ na rozmowy z klientami, kontrahentami, podwykonawcami jak również dostawcami. Jest to dodatkowy, bardzo ważny argument w walce z konkurencją sprzyjający uwiarygodnieniu przedsiębiorstwa. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to bardzo dobre narzędzie budowania dobrego wizerunku. Przedstawiane Klientom oferty z logo Programu budzą pozytywny odbiór i potwierdzają naszą wiarygodność.

Katarzyna Figura – Zachara, Kierownik Działu Marketingu, Śląskie Centrum Logistyki


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskaliśmy już po raz 11 i za każdym razem jest to dla nas duże osiągnięcie. Laureaci programu tworzą sprzyjające warunki pracy i efektywne relacje z partnerami biznesowymi. Jest to możliwe także w obecnych, zmiennych i nie zawsze łatwych warunkach rynkowych.

rozwiń

Cieszymy się, że dostrzeżono i doceniono codzienne zaangażowanie całego zespołu w tworzenie jakości. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to świetna motywacja do dalszej pracy nad utrzymywaniem wyznaczonych standardów. To oprócz prestiżu, także ważne zobowiązanie. Wizerunek stabilnej firmy o przejrzystych zasadach – to przede wszystkim ogromny kapitał we współpracy z klientami i dostawcami. W relacjach biznesowych zaufanie jest wartością istotną, ale długo się na nią pracuje. Jest ono oparte nie tylko na intencjach i uczciwości stron, ale również na kompetencjach oraz rezultatach współpracy. Naszym sposobem na ewaluację tego ważnego fundamentu współdziałania jest właśnie program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Kolejny zdobyty tytuł jest dowodem naszej wiarygodności i rzetelności. Logo programu to dla naszych partnerów znak, że współpraca z nami jest bezpieczna i daje pozytywne wyniki. Efektem jest nawiązywanie nowych i trwałych kontaktów w obszarze naszej działalności.

Michał Nowacki, Prezes Zarządu, Redwood Holding S.A.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 to bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie dla naszej firmy i całego zespołu ludzi, którzy ciężko pracują na jej sukces, szczególnie iż jest ono przyznawane od wielu lat i ma wieloletnią tradycję.

rozwiń

W tym roku wyróżnienie to jest dla nas tym większe, gdyż po raz pierwszy przyznano nam Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który potwierdza wysoki poziom świadczonych przez INSAP Sp. z o. o. usług. Cieszymy się, że po raz trzeci z rzędu, a piąty w ogóle nasze nieustanne starania, wieloletnie doświadczenie i uczciwość zostały zauważone i nagrodzone przez organizatorów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Posługiwanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” bardzo korzystnie wpływa na wizerunek firmy w środowisku biznesowym. Potwierdza jej rzetelność i uczciwość, a także wzmacnia wiarygodność na konkurencyjnym rynku, który narzuca konieczność dążenia do spełniania najwyższych standardów. Promocja INSAP Sp. z o. o. poprzez posługiwanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” pozytywnie wpływa na to, jak postrzegają nas zarówno dotychczasowi, jak i potencjalni kontrahenci. W ten sposób kreowane jest bowiem dodatkowe i umacniane dotychczasowe zaufanie względem naszej firmy i świadczonych przez nią usług.

Agnieszka Milka, Specjalista ds. Administracji i Rozwoju, INSAP Sp. z o. o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to obiektywne potwierdzenie naszego rzetelnego podejścia do wszystkich grup interesariuszy - klientów, dłużników, inwestorów, pracowników i kontrahentów. Motywuje on nas do tego, by nadal konsekwentnie kierować się zasadami etyki w działalności biznesowej.

rozwiń

Obecność w gronie „Przedsiębiorstw Fair Play” przekłada się pozytywnie na wizerunek całej Grupy Kapitałowej EGB Investments. Ułatwia nam nawiązywanie relacji handlowych oraz dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach rynku, bowiem potwierdza, że jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem zarówno dla naszych kontrahentów, jak i klientów. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to skuteczne narzędzie budowania wizerunku naszej Spółki. Prestiż programu jest niezwykle silną zachętą, by co roku poddać się weryfikacji przez niezależnych audytorów. Zakwalifikowanie do grona laureatów to wyraz docenienia nas jako Spółki, która łączy na co dzień wartości etyczne z sukcesami gospodarczymi. Doskonale potwierdza to tezę, że postawa fair play i biznes mogą i powinny iść w parze.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu, EGB Investments S.A.


„Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to od lat jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw promująca „dobry biznes”, działający w sposób zrównoważony w dzisiejszych, pełnych wyzwań warunkach rynkowych. Tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” potwierdzają nasze starania w wielu aspektach działalności.

rozwiń

Tytuł ten jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, a ponadto stanowi dla kontrahentów gwarancję naszej rzetelności w biznesie oraz stabilności finansowej. Certyfikat przyczynia się do zwiększenia prestiżu firmy na rynku i umacnia jej pozytywny wizerunek.

Iwona Sierżęga, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to wyróżnienie, które potwierdza, że nasza firma jest wiarygodnym partnerem dbającym o dobre relacje w kontaktach z inwestorami i kontrahentami oraz posiada bardzo dobre relacje na linii pracodawca-pracownik.

rozwiń

Otrzymujemy ten prestiżowy tytuł po raz drugi, dlatego też możemy stwierdzić, że fakt ten jest doceniony przez kontrahentów – podwykonawców i dostawców materiałów. Ma to wpływ na negocjacje w sprawie terminów realizacji dostaw i terminów płatności. Firma jest postrzegana jako zakład pracy dbający o swoich pracowników oraz angażująca się w pomoc organizacyjną i finansową imprez lokalnych.

Jerzy Stanisławski, właściciel, STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski


EAE Elektronik Spółka z o.o. została uhonorowana tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” w latach 2011, 2012 i 2013, a także w tegorocznej edycji - 2014. Tym samym, znaleźliśmy się w gronie firm, wyróżniających się innowacyjnością, niezawodnością, wysoką jakością oraz rzetelnością w podejściu do klienta.

rozwiń

Poszerzyliśmy grono podmiotów o pozytywnym wizerunku i wysokim wyniku gospodarczym. Dla nas, przedsiębiorców, nagroda „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dowód szacunku do pracowników i organów prawa, oraz zaangażowania w działalność lokalną i krajową. To również zobowiązanie do ciągłego doskonalenia się. Korzystając z logo „Przedsiębiorstwa Fair Play”, promujemy i deklarujemy najwyższe standardy we współpracy z kontrahentami. Jestem przekonana, że dalszy udział w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przyniesie EAE Elektronik wymierne korzyści. Już teraz obserwujemy rosnące zainteresowanie historią i ofertą firmy, a także polepszenie warunków środowiska pracy. Ze swojej strony, serdecznie polecam udział w Programie. Weryfikacja działań jest etapem koniecznym w dążeniu do miana lidera w swojej branży.

Joanna Wajcowicz, członek zarządu, EAE Elektronik Spółka z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla nas wyróżnienie pozwalające zyskać wiarygodność i pozycje uczciwego i rzetelnego partnera biznesowego. Z takim podmiotem zdecydowanie łatwiej zdecydować się na współpracę.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” sprawia, że dla klientów zewnętrznych stajemy się firmą, z którą warto współpracować (choćby ze względu na fakt, że firmy oznaczone tym tytułem: ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności) natomiast dla klientów wewnętrznych niewątpliwą korzyścią jest fakt, że podejmują zatrudnienie w firmie, która stwarza swoim pracownikom warunki sprzyjające efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu.

Szymon Szlachta, Specjalista ds. Marketingu, HAKO POLSKA Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ważnym wyróżnieniem dla naszej spółki i jej pracowników, gdyż potwierdza ich profesjonalizm i wysoki poziom świadczonych usług. Jest również ważny dla mnie osobiście, gdyż mam zaszczyt należeć do grona Ambasadorów Fair Play, promujących tę markę.

rozwiń

Posługiwanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” uwiarygadnia naszą spółkę w oczach partnerów biznesowych, a przede wszystkim w oczach odbiorców naszych usług.

Henryk Milcarz, Prezes, Wodociągi Kieleckie


Zdobycie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 oraz Diamentowej Statuetki Programu ma ogromne znaczenie w biznesie. Jest to promocja firmy, która wspiera działania menadżerów o utrzymanie dobrych wskaźników finansowych.

rozwiń

Jednak sam tytuł niczego nie załatwia, jeśli w ślad za nim nie idą rzeczywiste etyczne zachowania pracowników i menadżerów nagrodzonych firm. Certyfikat i statuetka stanowią pewne potwierdzenie polityki firmy. Są również przydatne przy negocjacjach z dostawcami, uwiarygodniają przy przetargach. Takie nagrody to motywacja dla pracowników - pokazują ich trud włożony w dotychczasową pracę oraz zachęcają do dalszych starań. Uważamy, że trwały sukces rynkowy można zbudować tylko w oparciu o uczciwość, lojalność i partnerstwo, które są podstawowymi wyznacznikami „Przedsiębiorstwa Fair Play”. W ramach Programu każda firma promowana jest na rynkach krajowych i zagranicznych, jako przedsiębiorstwo działające zgodnie z prawem i zasadami etyki. Umacniany jest wizerunek przedsiębiorstwa, poprzez promowanie go w środkach masowego przekazu za pomocą wpisu do księgi „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz licznych publikacji.

Roman Lewandowski, Prezes Zarządu, PPH TOR-PAL Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem Naszych wieloletnich starań o najwyższy poziom oferowanych produktów oraz nagrodą dla całej kadry za 25 letni wkład pracy i zaangażowanie w działalność i rozwój Spółki.

rozwiń

W przypadku tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” największe korzyści to poprawa wizerunku firmy. Zdobywanie przez Milkpol tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” od kilku lat potwierdza wiarygodność Spółki, jest to doceniane podczas rozpoczynania współpracy z nowymi kooperantami jak również w codziennej pracy. Posiadanie certyfikatu podnosi prestiż Firmy oraz zaufanie do działań prowadzonych przez Spółkę.

Aleksandra Świerczyńska, Prezes Zarządu, Mikpol S.A.


„Przedsiębiorstwo Fair Play” to certyfikat etyczny otrzymany w wyniku pozytywnie zakończonego audytu przeprowadzanego przez przedstawiciela Komisji Regionalnej.

rozwiń

Podobnie jak inne certyfikaty w obszarze techniki i jakości, obliguje on naszą firmę do przestrzegania określonych standardów (w tym przypadku etycznych) i rzetelności w prowadzeniu biznesu. W naszej firmie kultura „fair play” obowiązuje praktycznie od początku jej istnienia, tj. od ponad 27- lat, a więc otrzymany tytuł i nagroda są potwierdzeniem działań w tym zakresie. Nie da się etycznych zachowań przeliczyć bezpośrednio na pieniądze. Ja powiem prosto: mając tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” łatwiej jest pozyskiwać dobrych pracowników, negocjować lepsze warunki kredytów bankowych, czy też pozyskiwać zaufanie dostawców maszyn i surowców do produkcji.

Robert Andre, President of Board, ANDRE ABRASIVE ARTICLES


W tym roku przypada dziesiąta rocznica naszego udziału w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którego priorytety jakimi są etyka i uczciwość w biznesie są szczególnie bliskie zasadom jakimi kierujemy się w naszej codziennej pracy.

rozwiń

Coroczna weryfikacja naszej działalności przez zewnętrznych audytorów Programu utwierdza nas w przekonaniu o słuszności kierunku naszego rozwoju. Dbałość o ochronę środowiska, wysoka jakość oferowanych usług w przystępnej cenie, budowanie pozytywnych relacji z klientami, wdrażanie innowacji, profesjonalna i kompetentna obsługa to tylko jedne z priorytetów, którymi kierują się pracownicy AQUA S.A. Należy podkreślić, ze Spółka uczestniczy również w życiu społecznym Podbeskidzia, aktywnie wspierając życie kulturalne, sportowe, naukowe oraz przedsięwzięcia charytatywne realizowane na terenie naszego regionu. Staramy się postępować zgodnie z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Otrzymywany od 2005 roku tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” wpływa również na ogólne postrzeganie wizerunku naszej Spółki. Ze względu na profil naszej działalności udział w programie traktujemy jako weryfikację przyjętych przez nas rozwiązań, bodziec do dalszego doskonalenia, a jednocześnie powód do dumy.

Piotra Dudka, Prezes Zarządu, AQUA S.A.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to sposób na wyróżnienie się spośród przedsiębiorstw oraz na tle pozostałych pracodawców. Jest to duma z bycia przełożonym w firmie, w której w tak dobry sposób wszystko ze sobą współgra i funkcjonuje – zgodnie z zasadami fair play.

rozwiń

Otrzymanie tego tytułu niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów. Jest to przede wszystkim uznanie oraz szacunek, które rodzi się zarówno w oczach urzędników i władz, jak i innych przedsiębiorstw. Jest również cenione przez pracowników, którzy są dumni, że mogą pracować w firmie, która uzyskała miano „Przedsiębiorstwa Fair Play”.

Uwe Köthe, Prezes Zarządu, RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.


Zdobycie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014” to olbrzymia satysfakcja, że prowadzona przez nas działalność została zauważona i doceniona nie tylko przez naszych klientów i kontrahentów, lecz także przez niezależnych audytorów.

rozwiń

To także dodatkowa motywacja do dalszych i coraz lepszych działań na rzecz odbiorców naszych usług. Zdecydowanie utwierdza nas w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań związanych z utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych usług jak i z dbałością o środowisko naturalne. SPGK otrzymuje tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” już od 2003 roku, co pozwala budować nasz prestiż oraz stanowi wyraz profesjonalizmu w działalności związanej z bieżącym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej oraz wykonywaniem zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Czesław BARTKOWSKI, Prezes Zarządu, SPGK Sp. z o.o. w Sanoku


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to nie tylko ogromny zaszczyt, ale i wielkie wyróżnienie dla naszej Firmy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że celem Grupy ELMAT oraz ambicją wszystkich pracowników jest nieustający rozwój oferowanych produktów i usług satysfakcjonujących naszych klientów.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” pokazuje, jak znacząco wzmocniła się nasza pozycja na rynku światłowodowym oraz ukazuje naszą firmę jako rzetelną, godną zaufania w oczach partnerów handlowych i konsumentów. Warto nadmienić, że nadany tytuł jest ważnym narzędziem budowania prestiżu firmy również na rynkach międzynarodowych.

Jan Kalisz, Prezes Zarządu, ELMAT


Ta wyjątkowo cenna dla nas nagroda – tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” jest potwierdzeniem, funkcjonującej w naszej firmie, polityki zgodnej z zasadami etyki, a dla naszych partnerów, kontrahentów i lokalnej społeczności czytelnym sygnałem świadczącym o naszej rzetelności oraz dowodem na to, że uczciwość w działalności gospodarczej jest doceniana i zauważana.

rozwiń

Jednocześnie zaufanie, którym została obdarzona nasza firma, jest inspiracją do wytężonej pracy dla dalszego doskonalenia postaw i zachowań w biznesie. Dzięki przyznanemu nam już kolejny raz tytułowi jakim jest „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 jesteśmy bardziej cenioną i konkurencyjną marką, budzącą powszechne zaufanie i nawiązującą znacznie łatwiej nowe kontakty. Z pewnością to wyróżnienie pozwoliło nam zacieśnić relacje z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskać zaufanie nowych. Zdecydowanie ułatwiło nam również promocję naszej firmy jako bezpiecznego partnera i pozytywnie wpłynęło na nasz wizerunek.

Emil Tumiński, Prezes Zarządu, Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych "KROMET" Sp. z o.o.


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

0kbj3e