Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Proces weryfikacji

Program trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok wykonują firmy zgłaszając chęć uczestnictwa w programie, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres biura administratora regionalnego Deklaracji zgłoszeniowej. Następnie szczegółowo prezentują swoją działalność w Ankiecie - Prezentacji (dostępnej w biurze programu: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, u administratorów regionalnych lub na stronie internetowej - www.fairplay.pl). Udzielają pisemnej odpowiedzi na pytania typu:

  1. Czy przedsiębiorstwo miało zaległości: w spłatach kredytów wobec banków, regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, wobec Urzędu Skarbowego, ZUS?
  2. Czy były prowadzone spory sądowe z pracownikami?
  3. Czy przedsiębiorstwo miało zaległości w regulowaniu wynagrodzeń pracowniczych?
  4. Czy uczestniczy czynnie w akcjach lub imprezach charytatywnych?

Te i inne pytania wyżej nie wymienione, są w ankietach uszczegółowione, a odpowiedzi na nie punktowane. Firmy są również proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji. Przedsiębiorstwo, które uzyskuje minimum 70 na 100 możliwych punktów zostaje nominowane do drugiego etapu. Prawdziwość odpowiedzi udzielonych przez firmę jest sprawdzana przez organizatorów i przedstawicieli instytucji współpracujących: urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów pracy, banków, organizacji przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspektorów pracy (podczas wizytacji w drugim etapie). O wycofaniu firmy z udziału w programie może zadecydować też uzasadniony protest konkurencji, klienta, kontrahenta lub pracownika przedsiębiorstwa. Podejmowanie ostatecznych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a także nagród głównych przypada Kapitule Programu.

Proces weryfikacji „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2020 krok po kroku. Infografika

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

j9nq76