Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

W programie mogą zostać wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody specjalne:

Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Nagrody Główne - otrzymują najlepsze firmy spośród laureatów programu w danej edycji. Decyzje o ich przyznaniu podejmuje Kapituła podczas posiedzenia po zakończeniu II etapu. Najlepsi muszą nie tylko być wzorem do naśladowania, lecz także szczególnie wyróżniać się na tle laureatów danej edycji.

Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play

"Debiut Fair Play"

Nagroda dla firm, które uczestniczą w programie po raz pierwszy i wyróżniają się szczególnymi działaniami na tle laureatów debiutujących w danej edycji programu.

Debiut Fair Play

Wyróżnienie

Przyznawane firmom, które w swej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne.

Wyróżnienie

Wyróżnienie za innowacje

Przyznawane firmom, które prowadzą szczególną działalność innowacyjną w kategorii usługa, produkt, proces, marketing lub rozwiązanie organizacyjno-zarządcze.

Wyróżnienie

Ambasador Fair Play w Biznesie

Nagroda przyznawana będzie osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Ambasador Fair Play w Biznesie

Tytuł "Przyjaciel Programu Przedsiębiorstwo Fair Play"

Tytuł przyznawany osobom spoza uczestników programu, które angażują się w propagowanie programu oraz etyki w działalności gospodarczej.

"Honorowy Ambasador Fair Play"

"Honorowy Ambasador Fair Play" - tytuł przyznawany przez "Ambasadorów Fair Play w Biznesie" osobom także spoza środowisk gospodarczych szczególnie zasłużonym dla propagowania idei fair play.

Honorowy Ambasador Fair Play

"Honorowy Rzecznik Fair Play"

Tytuł przyznawany instytucjom także spoza środowisk gospodarczych szczególnie zasłużonym dla propagowania idei fair play.

Honorowy Rzecznik Fair Play


Nagrody edycyjne:

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

potwierdzający rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

 • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu,
 • są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego,
 • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
 • terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
 • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
 • postępują rzetelnie wobec klientów,
 • potrafią usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
 • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności,
 • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play

Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

otrzymują firmy, które trzykrotnie poddały się wnikliwej weryfikacji w programie oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play

Złote Statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Nagrody specjalne przyznawane od 2002 r., otrzymują je przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie przez pięć lat wezmą udział w programie i każdorazowo uzyskają tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Złota Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play

Brązowe, Srebrne, Złote i Platynowe Laury „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Certyfikaty ze specjalnym oznaczeniem w formie Laura. Otrzymują je przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie, odpowiednio przez sześć, siedem, osiem i dziewięć lat wzięły udział w programie i uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Platynowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play

Złoty, Srebrny, Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play

Platynowe Statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Nagrody specjalne. Otrzymują je przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie przez dziesięć lat wzięły udział w programie i każdorazowo uzyskały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Platynowa Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play

Diamentowa Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”

otrzymują przedsiębiorstwa, którym Kapituła przyzna certyfikat w piętnastu kolejnych edycjach.

Diamentowa Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play

Semper Fidelis

Przedsiębiorstwa, którym Kapituła przyzna certyfikat w dwudziestu kolejnych edycjach, otrzymują nagrodę specjalną oraz tytuł honorowy "Semper Fidelis" (łac. zawsze wierny).

Semper Fidelis

Nagrody specjalne:

Nagrody edycyjne:


Pobierz

 • Logo „Przedsiębiorstwo Fair Play”

  Logo „Przedsiębiorstwo Fair Play”

 • Duplikat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

  Duplikat Certyfikatu (pdf) „Przedsiębiorstwo Fair Play”

 • Księga znaku „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

7y9qph