Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

  • Zdobądź certyfikat
  • Poznaj korzyści
  • Certyfikat
  • Certyfikat
  • Certyfikat
  • Regulamin
  • blog

Ruszyła XXIV edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Sprawdź jak uzyskać Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021

Poznaj korzyści z udziału

Pobierz:

Dołącz do ponad 2500 sprawdzonych firm!

Ogłoszenie wyników XXIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”! - Informacja prasowa

XXIII edycja:

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, do którego co roku zapraszamy nie tylko średnie i duże, ale również małe firmy chcące poddać się niezależnej ocenie i weryfikacji wszystkich aspektów działalności, sposobu i stylu prowadzenia przedsiębiorstwa. Wyróżniamy i nagradzamy! Program ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Jesteś i Ty jesteś rzetelnym i uczciwym przedsiębiorcą - nie czekaj!

Przystąp do programu i rozwijaj swoją markę w oparciu o zasady fair play.

Zapraszamy! Kontakt

Uzyskaj Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” potwierdza uczciwość firmy, która go otrzymała, stanowi komunikat dla klientów i innych interesariuszy, że firma, która się nim legitymuje jest godna zaufania. Certyfikat wzmacnia wiarygodność firmy, dzięki temu, że jest poparty rzetelnym i wieloetapowym procesem weryfikacji. Certyfikat pomaga wyróżnić się na rynku i zwraca uwagę interesariuszy (klientów, dostawców, partnerów biznesowych, władz różnych szczebli, mediów, środowiska lokalnego, pracowników) na firmę i jej ofertę. W rezultacie certyfikat przysparza firmie nowych klientów, solidnych dostawców i partnerów biznesowych, wartościowych pracowników, może też zaowocować ciekawymi relacjami z instytucjami i urzędami publicznymi, które nie pojawiłyby się, gdyby nie uzyskanie certyfikatu. Udział w procesie weryfikacji może uświadomić firmie pewne niedomagania lub możliwości usprawnień i zmobilizować firmę do wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu, co może oznaczać m.in. niższe koszty działania, pozyskanie nowych klientów, innowacje itp.

  • Najbardziej znany certyfikat rzetelności w Polsce Ponad 9000 przyznanych nagród
  • Program od 1998 Zdobądź certyfikat fair play

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

wtq727