Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Grupa robocza w Ministerstwie Gospodarki

Edukacja i upowszechnianie CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (pol. SOB, ang. CSR – Corporate Social Responsibility) jest jednym z głównych obszarów, w którym aktywnie działają Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Nasi reprezentanci biorą udział w projektach poświęconych rozwojowi CSR w polskich firmach. Jednym z nich jest Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR działająca przy Zespole ds. SOB w Ministerstwie Gospodarki.

Jednym z głównych zadań powołanego przez ministra gospodarki Zespołu, któremu przewodniczy Pani Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, jest tworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy administracją publiczną, biznesem, organizacjami społecznymi i placówkami naukowymi w zakresie społecznej odpowiedzialności. Cele te będą realizowane przez następujące grupy robocze Zespołu:

  • Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR
  • Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  • Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR
  • Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

Prowadzą one prace nad rekomendacjami i propozycjami m.in. odnośnie do wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej oraz edukacji i upowszechniania w zakresie CSR.

Głównym celem Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR jest wypracowanie propozycji rozwiązań lub rekomendacji dotyczących edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz prowadzenie działań służących upowszechnianiu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym dobrych praktyk. W pracach grupy z naszego ramienia udział bierze Małgorzata Tymorek, wieloletni pracownik Instytutu i audytor w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Szczegółowe informacje:

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR)

Grupy Robocze Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR)

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

tw1lzn