Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

  • Mapa uczestników
  • Edycja 2019
  • potwierdzenie wiarygodnosci
  • Relacja TVP 2019
  • Laureaci 2018
  • Laureaci 2018 - galeria zdjęć
  • Niepodległa

Trwa XXII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Zapraszamy wszystkich rzetelnych i uczciwych przedsiębiorców do udziału w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019.

Zdobądź Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019!

Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” potwierdza uczciwość firmy, która go otrzymała, stanowi komunikat dla klientów i innych interesariuszy, że firma, która się nim legitymuje jest godna zaufania. Certyfikat wzmacnia wiarygodność firmy, dzięki temu, że jest poparty rzetelnym i wieloetapowym procesem weryfikacji. Certyfikat pomaga wyróżnić się na rynku i zwraca uwagę interesariuszy (klientów, dostawców, partnerów biznesowych, władz różnych szczebli, mediów, środowiska lokalnego, pracowników) na firmę i jej ofertę. W rezultacie certyfikat przysparza firmie nowych klientów, solidnych dostawców i partnerów biznesowych, wartościowych pracowników, może też zaowocować ciekawymi relacjami z instytucjami i urzędami publicznymi, które nie pojawiłyby się, gdyby nie uzyskanie certyfikatu. Udział w procesie weryfikacji może uświadomić firmie pewne niedomagania lub możliwości usprawnień i zmobilizować firmę do wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu, co może oznaczać m.in. niższe koszty działania, pozyskanie nowych klientów, innowacje itp.

Sprawdź kto już się zgłosił do tegorocznej edycji

Pobierz:

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Serdecznie zapraszamy!

Poznaj Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018!

  • Najbardziej znany certyfikat rzetelności w Polsce Ponad 9000 przyznanych nagród
  • Program od 1998 Zdobądź certyfikat fair play

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

j75kvp