Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Rekomendacje

Laureaci o programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Niezmiennie od wielu lat QNT działa zgodnie z filozofią „fair play”. Gramy „fair” z naszymi klientami oraz kontrahentami, ale hołdujemy zasadom uczciwej gry także i wewnątrz organizacji – w codziennych relacjach między pracownikami.

rozwiń

Nasze wysiłki w tym wymiarze zostały wielokrotnie docenione, a zaszczytne miano „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzymujemy regularnie rok w rok, już od jedenastu lat. Potwierdzenie przez obiektywnych jurorów, że zmierzamy w dobrym kierunku jest dla nas bardzo ważne. Pozwala nam to ugruntować przekonanie, że biznes można i należy robić uczciwie i po ludzku. Wyróżnienia „Przedsiębiorstwo Fair Play” to trofea, które dumnie prezentujemy – zarówno w naszej siedzibie, jak i we wszelkich materiałach firmowych. Wiemy, że ten symbol jest wyraźnym sygnałem dla tych, którzy spotykają QNT na swojej drodze. W oczach odbiorców jest on gwarantem uczciwości i rzetelności, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na odbiór marki, która postanowiła poddać się weryfikacji w ramach tego programu. Przekonanie, że tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest niezwykle cenny w budowaniu zaufania i wizerunku firmy odpowiedzialnej potwierdza się w naszej codziennej pracy, na przykład podczas prezentowania produktów firmy potencjalnym Klientom – wtedy bezpośrednio możemy przekonać się o sile jego pozytywnego oddziaływania.

Nie bez znaczenia dla nas jest także fakt, że zasady, którym hołduje się w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” są odzwierciedleniem filozofii, jaką posługujemy się w firmie na co dzień. Stąd, choć każda edycja stawia przed nami wyzwania, decyzja o udziale w programie przychodzi nam z łatwością.

Tadeusz Świetlicki, Prezes Zarządu, QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to mocna gwarancja dla naszej firmy. Jesteśmy świadomi, że wizerunek naszej firmy ma podstawowe znaczenie dla jej funkcjonowania na rynku, i że pracuje się na niego latami.

rozwiń

Mając to na uwadze, szukamy potwierdzenia swojej uczciwości i rzetelności m.in. w programach certyfikacyjnych w tych o najdłuższej tradycji na rynku, takich jak „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Mamy zaszczyt znajdować się wśród Laureatów programu, co przekłada się na postrzeganie naszej firmy jako rzetelnego, wiarygodnego i uczciwego partnera w biznesie. Tytuł ten jest dla nas również rodzajem zobowiązania, motywuje do dalszej pracy i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających działanie naszej firmy. Tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przynosi naszej firmie ogromne korzyści. Pozytywnie wpływa na jej funkcjonowanie, motywuje do zmian, jest nieodłącznym elementem naszych działań wizerunkowych, promocyjnych i marketingowych, a także wpływa na nasze relacje biznesowe powodując wzrost zaufania zarówno ze strony naszych kontrahentów jak i klientów detalicznych. Możliwość legitymowania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest także skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku krajowym, co znacznie ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Informacje o przynależności do grona „Przedsiębiorstwo Fair Play” chętnie zamieszczamy m.in. na papierze firmowym, materiałach korespondencji tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych: na stronie internetowej.

mgr inż. Jan Napieracz, Prezes Zarządu, „EURO – WIERT” Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 jest dla naszej Spółki szczególnym wyróżnieniem, świadczącym o tym, że jesteśmy organizacją rzetelną, uczciwą wobec interesariuszy, kontrahentów, klientów, a w szczególności pracowników.

rozwiń

Jest swego rodzaju gratyfikacją za wieloletnie przestrzeganie reguł i zasad etyki biznesowej. W naszej ocenie uzyskanie tego tytułu stanowi wartość dodaną, zwiększając zaufanie kontrahentów i klientów, którzy mają pewność, że współpracują z przedsiębiorstwem opierającym się w swym działaniu na przestrzeganiu przepisów prawa handlowego i podatkowego oraz przyjętych norm społecznych, uczciwym wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań, szacunku wobec partnerów biznesowych, przejrzystości informacji, stosowania zasad tzw. uczciwej konkurencji, walce z oszustwem, patologiami i korupcją oraz odpowiedzialności za pracowników, środowisko naturalne i całe otoczenie biznesowe. Cieszymy się, że nasz wysiłek i trudy by zawsze być „fair” znalazł uznanie organizatorów programu. Zauważamy, że tytułowanie Spółki kolejny raz zwiększa zaufanie do nas, jako uczestnika rynku oraz pomaga nawiązywać nowe, wartościowe kontakty biznesowe.

Zarząd Spółki Ewa Krotoszyn SA


Bydgoskie TBS od wielu lat uczestniczy w programie Przedsiębiorstwo Fair Play. Przede wszystkim odpowiada nam postawa przestrzegania przyjętych zasad, dobrych praktyk, odrzucania korzyści za wszelka cenę. Zainteresowani jesteśmy stosowaniem i krzewieniem tych zasad wśród przedsiębiorców, dlatego też tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play” dużo dla nas znaczy i zobowiązuje. Dotyczy to naszych relacji z kontrahentami, współpracownikami, czy własnymi pracownikami, ale również relacji z konkurencją i dłużnikami. Nie da się ukryć, że udział w Państwa programie stanowi dla nas pomoc i wsparcie.

Krzysztof Ludwiczak, Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma dla nas szczególne znaczenie. Stanowi odzwierciedlenie naszego podejścia do spraw etycznego biznesu i tego, w co głęboko wierzymy - że biznesowa natura współpracy nigdy nie powinna stanąć ponad jej ludzkim wymiarem.

rozwiń

Otrzymywane od lat wyróżnienie w wyjątkowy sposób podkreśla wartości, którymi każdego dnia kierujemy się w biznesie: szacunku do ludzi i ich pracy, odpowiedzialności za produkty i usługi dostarczane Klientom, a także pasji, z jaką tworzymy nasze oprogramowanie. Postępowanie w myśl zasad „fair play” od samego początku jest dla naszej firmy priorytetem. Poprzez udział w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” chcemy pokazać naszym Partnerom, Kontrahentom i Pracownikom, że to nie tylko pięknie brzmiące słowa, ale przede wszystkim czyny i świadomie ukierunkowane działania. W ramach udziału w Programie wyznawane przez nas wartości i podejście „fair play” weryfikowane jest i oceniane przez organ zewnętrzy, przez osoby obiektywnie patrzące na firmę i jej działania. Otrzymane wyróżnienie czy statuetka jest potwierdzeniem naszej wiarygodności oraz tego, że można obdarzyć nas zaufaniem. Ma zatem pozytywny wpływ na wizerunek naszej firmy, jako rzetelnego i uczciwego partnera w biznesie. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” motywuje nas do ciągłej pracy nad sobą, nad utrzymaniem najwyższych standardów jakości oferowanych produktów i usług oraz budowaniem dobrych relacji. Dzięki temu nieustannie możemy się rozwijać i wciąż podnosić sobie poprzeczkę. Dla nas otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest także potwierdzeniem sukcesu – sukcesu, w którym w biznesie najważniejszy jest człowiek.

Katarzyna Curyłło, Starszy Specjalista ds. Handlowych, Unisoft Sp. z o.o.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem, że zasady funkcjonowania naszej Firmy są dobre i godne naśladowania. Cały czas opracowujemy i wprowadzamy zmiany w wewnętrznej organizacji pracy, by zapewnić jak najlepsze jej warunki. Bardzo istotne jest to, że dążąc do rozwoju firmy stawiamy za główny cel nie zysk, lecz satysfakcję, że mamy możliwość stwarzać kolejne miejsca pracy również dla osób z niepełnosprawnościami. Cały czas kształtujemy pozytywne relacji ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju inicjatywy. Podczas podejmowania decyzji zwracamy szczególną uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne. Bardzo zależy nam na tym, aby nasze postępowanie było etyczne i zgodne z zasadami kultury, jednak czasami możemy nie zauważać własnych błędów. Właśnie dlatego przystąpienie do konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” daje nam możliwość weryfikacji naszych postępowań przez niezależny organ. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz Kapituły są kompetentni i doświadczeni, dzięki czemu mamy gwarancje, iż ich ocena jest wiarygodna.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” przynosi wiele korzyści, wśród nich:

  • Promowanie naszej Firmy EDPOL Food & Innovation jako respektującej wartości etyczne podczas codziennego funkcjonowania.
  • Jesteśmy przekonani, że potrafimy łączyć etykę i biznes.
  • Mamy także potwierdzenie faktu, że jesteśmy rzetelną firmą, w której uczciwie traktowani są wszyscy pracownicy oraz kontrahenci. Dodatkowo zawsze wywiązujemy się ze zobowiązań podatkowych.
  • Poczuwamy się do społecznej odpowiedzialności poprzez czynny udział w działalności charytatywnej, wspieraniu fundacji oraz stowarzyszeń.
  • Potwierdzenie faktu, iż jako średni przedsiębiorca potrafimy i ciągle zdobywamy nowe rynki zbytu, dzięki czemu możliwe jest odnoszenie sukcesów ekonomicznych.

Wszystkie powyżej wymienione aspekty zostały pozytywnie potwierdzone podczas przeprowadzonego audytu.

Wymiernymi efektami otrzymania tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez uwiarygodnienie Firmy w oczach naszych odbiorców. Ponadto tytuł ten wpływa znacząco na wzmocnienie wizerunku Firmy EDPOL Food & Innovation. Stwarza to możliwość nawiązywania nowych relacji biznesowych, a także zwiększa zaufanie kooperantów, klientów oraz pozwala na szybsze i sprawniejsze pozyskiwanie nowych pracowników. Przebadanie wiarygodności i rzetelności stawia nas w pozycji uprzywilejowanej w wielu codziennych sytuacjach. Otrzymany tytuł daje nam jeszcze większe możliwości rozwoju, dzięki temu, że mamy potwierdzenie zgodności naszego funkcjonowania z prawem oraz zasadami etyki.

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.


Wykorzystujemy logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” do budowania dobrego wizerunku naszej firmy. Umieszczone w materiałach prasowych i publikacjach eksperckich, na naszej stronie internetowej, w ulotkach i katalogach produktowych, a także na naszych firmowych samochodach, które każdego dnia docierają w najdalsze zakątki kraju, promuje nas jako solidnego, rzetelnego i niezawodnego partnera.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” podnosi wiarygodność naszej firmy w oczach kontrahentów, a dla nas stanowi cenną wskazówkę przy wyborze partnerów biznesowych.

Jolanta Hytkowska, specjalista ds. Reklamy, Marketingu i PR, ABM Spółka Akcyjna, Kraków, woj. małopolskie


To wielkie wyróżnienie, gdyż znaleźliśmy się w cieszącym się dużym zaufaniem gronie firm wyróżniających się innowacyjnością, niezawodnością i wysoką jakością.

rozwiń

Dzięki udziałowi w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” i zdobyciu certyfikatu poszerzyliśmy grono podmiotów o zweryfikowanym pozytywnym wizerunku i wysokim wyniku gospodarczym.

Dla nas, przedsiębiorców, certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to nagroda za codzienną pracę opartą na szacunku do pracowników, partnerów biznesowych i organów prawa, oraz zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej i całego kraju. To również zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. Korzystając z logo „Przedsiębiorstwa Fair Play”, promujemy i deklarujemy najwyższe standardy we współpracy w kontrahentami, urzędami i pracownikami.

Konsekwentny udział w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” już teraz przynosi EAE Elektronik korzyści, a w przyszłości będą to wymierne efekty biznesowe. Obserwujemy rosnące zainteresowanie historią i ofertą firmy. Mamy opinię dobrego pracodawcy dzięki utrzymywaniu wysokich standardów i udoskonalaniu warunków środowiska pracy. Klienci postrzegają nas jako rzetelnego i solidnego partnera.

Paweł Patała, prezes zarządu EAE Elektronik Spółka z o.o, Sanok, woj. podkarpackie


Udział w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma istotne znaczenie dla promocji ZEW Niedzica S.A., bo wypracowana przez kolejne edycje jakość i rozpoznawalność programu łączy się ze zwiększoną rozpoznawalnością Laureatów certyfikatu.

rozwiń

Z chęcią korzystamy z możliwości posługiwania się logotypem programu w naszych materiałach promocyjnych – przykuwa on uwagę i budzi pozytywne skojarzenia. To dobry punkt wyjścia do rozmów z partnerami biznesowymi.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” pozwala nam budować markę ZEW Niedzica S.A. – jako przedsiębiorstwa etycznego, wrażliwego na potrzeby społeczne i przyjaznego dla środowiska naturalnego. Rzetelnie przeprowadzony proces weryfikacyjny to dla każdej firmy cenne źródło wiedzy i motywacja do dalszego doskonalenia działań Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności, zarówno w kontaktach z kontrahentami, instytucjami publicznymi, samorządami, jak i bacznie obserwującym naszą pracę i wrażliwym środowiskiem lokalnym.

Wyznawane wartości, które wzmacniamy poprzez udział w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”, pozwalają nam także na osiąganie celów z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako „Przedsiębiorstwu Fair Play” zaufali nam m.in. rodzice i nauczyciele dzieci uczestniczących w drugiej już edycji prowadzonej przez nas Akademii Młodego Energetyka. Powierzają nam swe pociechy, by właśnie w elektrowni wodnej w Niedzicy mogły rozwijać swą wiedzę, pasje i kreatywność. Fakt, że z powodzeniem możemy brać czynny udział w edukacji i rozwoju młodego pokolenia to dla nas zdecydowanie wymierny efekt naszych dotychczasowych starań o potwierdzenie, że jesteśmy Spółką zasługującą na tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Anna Sinko, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, woj. małopolskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to znak dla naszych kontrahentów, że warto obdarzyć nas zaufaniem, i gwarancja, że stawiamy w biznesie na uczciwość, otwartość i jesteśmy gotowi służyć społeczeństwu na zasadzie non profit, czego dowodzi nasza inwestycja w edukację najmłodszych.

rozwiń

Stworzone przez nas Centrum Edukacji Ekologicznej jest naszym wkładem w ochronę środowiska służącą lokalnej społeczności.

Uzyskanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” nie byłoby możliwe bez udziału pracowników. Dzięki udziałowi w certyfikacji wzmocniła się motywacja załogi do zaangażowania w sprawy Spółki, i jej stały rozwój. Wspólny, ambitny cel wpływa na lepszą jakość pracy całego zespołu, a prestiż, jaki daje posiadanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, sprawia, że z satysfakcją stawiamy dobro naszych Klientów na pierwszym miejscu.

mgr inż. Tadeusz Pilarski, prezes zarządu, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie


Wyróżnienie to jest szczególnie ważne ze względu na branżę, w której działamy. Dostarczamy na rynek wysokiej klasy obiekty mieszkalne, biurowe i użytkowe, które łączą w sobie walory estetyczne oraz funkcjonalne.

rozwiń

Sektor nieruchomości wymaga dużego zaufania klientów, gdyż nasza profesja przekłada się na ich codzienne funkcjonowanie, jakość życia i pracy. Certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” niejednokrotnie jest dla Klientów dowodem, że w naszym przypadku rzetelność i uczciwość to nie puste frazesy.

Poprzez udział w Programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” otwarcie deklarujemy nasze wartości i dzięki temu wzbudzamy duże zaufanie zarówno u potencjalnych Klientów, jak również wśród kontrahentów i partnerów biznesowych. Aspekty te są dla nas bardzo istotne, bo działalność FB Antczak oparta jest w dużej mierze na relacjach. Co istotne, wspomniane zaufanie dotyczy nie tylko firm, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu, lecz także zupełnie nowych przedsiębiorstw w nieznanych lokalizacjach, które dzięki tytułowi „Przedsiębiorstwo Fair Play”, podejmują z nami współpracę. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to również niezawodny motywator dla naszego zespołu, który stale podnosi swoje kwalifikacje, aby dostarczać na rynek obiekty użytkowe najwyższej jakości.

Marek Antczak, współwłaściciel FB Antczak, Kalisz, woj. wielkopolskie


Otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” niesie za sobą uznanie oraz szacunek wśród innych przedsiębiorstw jak i przede wszystkich wśród pracowników naszej firmy.

rozwiń

Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą na rynku i oferować ludziom wszystko, co możemy najlepsze, a udział w certyfikacji „Przedsiębiorstwo Fair Play” wspiera nas w budowaniu silnej marki pracodawcy.

Thomas Keller, prezes zarządu, RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o., Świebodzin, woj. lubuskie


Klienci znacznie częściej wybierają prestiżowe i cenione marki, które dobrze się kojarzą, a tytuł firmy działającej „fair play” z pewnością czyni naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.

rozwiń

Dzięki potwierdzonej certyfikatem uczciwości udało się nam nawiązać wiele nowych kontaktów handlowych. Potencjalni klienci dużo częściej wybierają właśnie naszą ofertę, kierując się chęcią współpracy z rzetelną i godną zaufania firmą, która oprócz świadczenia wysokiej jakości usług w sposób wzorowy wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest jasną i czytelną rekomendacją dla naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Jako organizacja wzbudzamy większe zaufanie wśród klientów, kontrahentów oraz dostawców, jak również wśród władz lokalnych i organów administracyjnych.

Dla pracowników tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” wyróżnienie stanowi dowód na to, iż współtworzą organizację, która dbając o własny interes, kieruje się także dobrem otoczenia oraz stosuje jasne i uczciwe zasady współpracy z załogą. Pracodawca, który w swoich działaniach respektuje wartości etyczne zyskuje bardziej zaangażowanych i zadowolonych ze swojej pracy pracowników oraz takich, którzy w znacznym stopniu utożsamiają się z organizacją.

Piotr Stawski, Prezes Zarządu, „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., Kleszczów, woj. łódzkie


Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma dla firmy wartość wizerunkową i podnosi jej prestiż, poświadczając jednocześnie, że świadczymy usługi o znakomitej jakości, nasza kadra inżynierska posiada wysokie kompetencje, zgodnie z najwyższymi osobistymi i zawodowymi normami etycznymi oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w odniesieniu do wdrożonego w spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.

rozwiń

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” motywuje cały personel Termall i umożliwia szansę dalszego rozwijania, osiągania kolejnych wyznaczonych celów, utrzymywania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług i dopasowania tych usług do potrzeb klientów.

Sergiusz Piskorski, Prezes Zarządu, TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia, Bełchatów, woj. łódzkie


Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to przede wszystkim potwierdzenie rzetelności skierowane do naszych klientów i kontrahentów. Jest on również niezaprzeczalnym atutem, jaki wykorzystujemy przy okazji wielu konkursów o charakterze biznesowym, a który ma wpływ na pozytywną ocenę przedsiębiorstwa w procesie weryfikacji.

rozwiń

Informacje o przynależności do grona „Przedsiębiorstw Fair Play” chętnie zamieszczamy, m.in. na papierze firmowym, materiałach korespondencji tradycyjnej oraz w mediach elektronicznych: na stronie internetowej oraz oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Bardzo duże znaczenie ma prestiż nagrody, która jest marką samą w sobie, szeroko rozpoznawalną i cenioną.

Przemysław Jagodziński, członek zarządu, Votum Connect SA, Kamień, woj. mazowieckie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” niewątpliwie stanowi jeden z elementów wzmacniających wizerunek firmy, co z kolei pozytywnie przekłada się na jej postrzeganie, a w następstwie sprzedaż produktów z oferty PPF Hasco-Lek.

rozwiń

Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa sprawia również, że jest ono pożądanym pracodawcą, który za wkład i zaangażowanie pracowników daje możliwość samorealizacji w atrakcyjnych warunkach. Należy zauważyć, że to kapitał ludzki tworzy firmę, dlatego przyznany certyfikat jest nagrodą dla pracowników, a nie samego przedsiębiorstwa.

Magdalena Karcz, rzecznik prasowy PPF Hasco-Lek S.A.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla nas przede wszystkim ogromny zaszczyt i wyróżnienie. To potwierdzenie, że nasza firma odnosi sukcesy gospodarcze, respektując jednocześnie wartości etyczne i przestrzegając uczciwych reguł gry.

rozwiń

Jesteśmy dumni, że dzięki otrzymanemu tytułowi „Przedsiębiorstwo Fair Play” możemy motywować inne firmy w Polsce do rzetelnych i etycznych zachowań opartych na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki tytułowi „Przedsiębiorstwo Fair Play” wzmocniła się nasza pozycja w różnego typu przetargach, a także w oczach konsumentów. To prestiżowe odznaczenie uwiarygodnia naszą firmę i jest dużym atutem na konkurencyjnym rynku. Niezwykle ważną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest możliwość uzyskania obiektywnej oceny naszego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze zasady biznesowe opierają się na najwyższych standardach etycznych. Możliwość legitymowania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest także skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, co znacznie ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Wzmocnienie wizerunku firmy objawia się także większym zaufaniem ze strony klientów. Niezaprzeczalną korzyścią, którą przynosi otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest także szeroka promocja w mediach, materiałach promocyjnych, a także podczas ogólnopolskich spotkań i wydarzeń.

Michał Andrzejak, Specjalista ds. marketingu, POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, woj. lubelskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest wyróżnieniem rozpoznawalnym nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, o czym przekonaliśmy się, odbierając gratulacje od zagranicznych kontrahentów. Uzyskanie tytułu zostało również docenione przez audytorów systemów jakości.

rozwiń

W czasach, gdy kupić można niemal każdy certyfikat, a rankingi i konkursy sprowadzają się często do promowania wielkich zagranicznych korporacji, audytorzy programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zaskakują rzetelną i szczegółową weryfikacją dokumentów i złożonych w ankiecie deklaracji. To sprawia, że uzyskanie tytułu jest jeszcze większym wyróżnieniem.

Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o., Katowice, woj. śląskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest wyróżnieniem, informującym o tym iż z daną firmą można bez obaw współpracować. To tytuł, który przekłada się na prestiż firmy, który doceniają kontrahenci. Klienci, widząc logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy logo TARO, mają pozytywne odczucia i dzięki temu chętnie sięgają po nasze wyroby.

Roman Grudziński, Współwłaściciel, FIRMA "TARO" ROMAN GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Tymienice, woj. łódzkie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla P.P.U.H. "TREX HAL" Sp. z o.o. przede wszystkim wielkie wyróżnienie i jeden z najbardziej prestiżowych tytułów, jakie może otrzymać firma. Tytuł ten daje nam możliwość promowania firmy jako wiarygodnego kontrahenta.

rozwiń

Przyznany certyfikat to wyraźny sygnał dla wszystkich kontrahentów, jakie wartości są dla nas najważniejsze i jakiej postawy można się po nas spodziewać. Otrzymany tytuł prezentujemy w materiałach promujących naszą firmę jako znak firmy etycznej i rzetelnej. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” daje również szansę uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach i programach skierowanych wyłącznie do laureatów.

Marian Fajkis, Prezes Zarządu, P.P.U.H. "TREX HAL" Sp. z .o.o., Rybnik, woj. śląskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla nas dużym wyróżnieniem. Uważamy, że wśród wielu programów czy konkursów obecnych na rynku nagroda przyznana właśnie w tym programie jest tą specjalną i prestiżową. Wynika to między innymi z przeprowadzania rzetelnej i niezależnej oceny audytowanego przedsiębiorstwa. Sądzimy, że odpowiednio wyeksponowany tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest zauważany przez otoczenie i podnosi rangę i wiarygodność naszej firmy. Tytuł ten wpływa na postrzeganie nas jako firmy "grającej fair". Tak uważa znaczna część klientów.

Karol Robaczewski, Właściciel, Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to obiektywne potwierdzenie naszego rzetelnego podejścia do wszystkich grup interesariuszy - klientów, dłużników, inwestorów, pracowników i kontrahentów. Jednocześnie to dodatkowa motywacja do konsekwentnego kierowania się zasadami etyki w prowadzonych przez nas działaniach biznesowych.

rozwiń

Obecność w gronie "Przedsiębiorstw Fair Play" przekłada się pozytywnie na wizerunek całej Grupy Kapitałowej EGB Investments. Tytuł dowodzi, że jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem zarówno dla naszych kontrahentów, jak i klientów, a w związku z tym ułatwia nam nawiązywanie długofalowych relacji handlowych. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest również skutecznym narzędziem budowania wizerunku naszej Spółki. Prestiż i rozpoznawalność programu przez rynek jest niezwykle silną zachętą, by co roku poddawać się weryfikacji właśnie w tej inicjatywie. Pozytywna decyzja o włączeniu nas do grona laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest wyrazem docenienia nas jako Spółki, która łączy na co dzień wartości etyczne z sukcesami gospodarczymi. Doskonale potwierdza to tezę, że etyka i biznes mogą i powinny iść w parze.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu, EGB Investments S.A., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie


Zdobycie tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to zobowiązanie do utrzymania dobrej pozycji organizacyjnej firmy. Z perspektywy naszego udziału w programie wiem ile wysiłku to kosztuje, a więc korzystnie oceniam pozostałe firmy, które ten tytuł zdobyły. Mam pełne przekonanie, że są one partnerami "bezpiecznymi", co ma dzisiaj ogromne znaczenie.

Jakub Kołpuć, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu, woj. warmińsko-mazurskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest potwierdzeniem stosowanych w firmie zasad i praktyk biznesowych. Jest wyróżnieniem oraz dowodem na to, że w biznesie można działać uczciwie i osiągać sukcesy. Reguły stosowane przez ABM SA są jasno określone, przejrzyste, nastawione na współpracę z partnerami biznesowymi.

rozwiń

Idea fair play stosowana jest także w stosunku do pracowników, którzy od wielu lat tworzą stały i zgrany zespół. Zdecydowanie wymiernym efektem posiadania tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest pozytywne podejście do ABM SA podmiotów współpracujących z nami. Firma posiadająca tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest postrzegana jako bardziej wiarygodna i pewna, chętniej wybierana jest do współpracy. Posługiwanie się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” promuje firmę jako uczciwego partnera w biznesie, pozytywnie wpływa na wizerunek firmy zarówno w oczach kontrahentów, jak również pracowników i kandydatów do pracy. Umieszczanie logotypu „Przedsiębiorstwo Fair Play” np. na katalogach i materiałach reklamowych stanowi dodatkowy element promocji Spółki.

Jolanta Hytkowska, specjalista d/s Reklamy, Marketingu i PR, ABM Spółka Akcyjna, Kraków, woj. małopolskie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla ChŚPWiK Sp. z o.o. ogromnym zaszczytem. Potwierdza rzetelną politykę etyczną prowadzoną przez Spółkę, zarówno w kontaktach z klientami, kontrahentami, instytucjami publicznymi, jak i pracownikami. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest prestiżowym wyróżnieniem na rynku biznesowym, co przyczynia się do umocnienia pozycji Spółki oraz pozytywnego jej postrzegania.

rozwiń

Przekłada się to na zwiększenie zaufania wśród kontrahentów, a także uwiarygodnienie zgodnego z zasadami etycznymi i prawnymi postępowania. Spółka przykłada dużą wagę do warunków pracy swoich pracowników oraz ich rozwoju zawodowego. Podejmuje także różne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, wspiera akcje charytatywne. Logo "Przedsiębiorstwa Fair Play" to znak rzetelności biznesowej dla naszych klientów. Gwarantuje wysoki poziom usług wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez Spółkę. Wyróżnienie tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” stanowi dla Spółki również duże wyzwanie do dalszego działania zgodnie z ideą fair play. Prestiż tego tytułu nie pozwala nam na "obniżenie lotów", w związku z czym cały czas musimy pracować nad doskonaleniem jakości naszych usług, aby potwierdzić, że tytuł został nadany naszej Spółce zasłużenie.

Krzysztof Broż, Prezes Zarządu, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Chorzów, woj. śląskie


Otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest dla nas wielkim wyróżnieniem, pozwalającym naszej firmie stać się marką bardziej rozpoznawalną i wiarygodną. Tytuł ułatwia nawiązywanie współpracy z organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej, powoduje większe zaufanie społeczne do naszego przedsiębiorstwa.

rozwiń

Pozwala na łatwiejszą wymianę informacji wśród uczestników programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, co może zaowocować nowymi kontraktami biznesowymi. Wyróżnienie, jakim jest przyznanie firmie tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, daje poczucie znalezienia się w elitarnym gronie - Laureatów programu.

Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu, EKOINBUD Sp. z o.o., Gdańsk, woj. pomorskie


Udział w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ważnym potwierdzeniem rzetelności naszych działań i dobrych relacji z kontrahentami i klientami. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” z całą pewnością przyczynia się do pozytywnego postrzegania naszej Firmy przez aktualnych i potencjalnych klientów.

rozwiń

Obecnie czynimy starania o pozyskanie nowych obiektów do zarządzania, zwłaszcza budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych. Posiadanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest swoistą rekomendacją naszej Firmy jako jednego z najlepszych zarządców na lokalnym rynku nieruchomości. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma również istotne znaczenie dla pracowników Firmy. Jest czynnikiem mobilizującym załogę do lepszej pracy, dbania o właściwą obsługę klientów, dobre relacje z usługodawcami, a także dobrą atmosferę wśród załogi.

Roman Szczepanek, Prezes Zarządu, MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o., Rzeszów, woj. podkarpackie


Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” od lat jest jedną z najbardziej znanych inicjatyw. Corab jako firma z niespełna 25-letnim doświadczeniem w branży satelitarnej działająca zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym nieustannie dba o dobry wizerunek i wiarygodność. Wieloletnie uczestnictwo w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest gwarancją oraz informacją dla naszych kontrahentów o uczciwych praktykach stosowanych w firmie oraz stabilności finansowej.

rozwiń

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to także informacja o tym, że jesteśmy przedsiębiorstwem nastawionym proekologicznie i prospołecznie. Dzięki niemu budujemy w otoczeniu firmy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Tytuł ten ma niezwykle pozytywny wpływ przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych, a także podtrzymaniu tych już istniejących. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu stawia nas w gronie najbardziej zaufanych firm w branży i na rynku, dlatego też z dumą umieszczamy logo programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” we wszystkich materiałach promujących naszą firmę.

Henryk Biały, Prezes Zarządu, CORAB Sp. z o.o., Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie


Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest rozpoznawalną i cenioną w kraju inicjatywą promującą firmy o wysokim standardzie produktów i usług, działających etycznie, a jednocześnie prowadzących działalność z zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności. Tytuł ten jest dowodem na to, że jesteśmy w znakomitej grupie firm, które sprostały wyzwaniom dzisiejszych czasów.

rozwiń

Zobowiązuje nas to do dalszej rzetelnej pracy. Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest także docenieniem naszych pracowników, którzy z wielkim oddaniem utrzymują wysokie standardy naszej firmy. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyczynia się do większego prestiżu firmy na rynku i umocnienia jej pozytywnego wizerunku.

Iwona Sierżęga, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest uznaniem wysokich standardów działania całej firmy jak i zatrudnionych w niej pracowników, a tym samym potwierdzeniem rzetelności oraz transparentności jej funkcjonowania na rynku usług przewozów pasażerskich.

rozwiń

Korzyści wynikające z udziału w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” mają dla nas głównie charakter niematerialny, polegający na wzmocnieniu wizerunku przedsiębiorstwa, które świadczy usługi w sposób profesjonalny oraz buduje przyjazne i przejrzyste relacje w obszarze prowadzonej działalności przewozowej. Otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” pozwala na postrzeganie firmy, jako wiarygodnej dla kontrahentów, a ponadto wychodzącej naprzeciw klientom/pasażerom w sferze stałej dbałości o jakość świadczonych usług.

Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny, TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., Chorzów, woj. śląskie


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

mttupf