Z przykrością odbieramy sygnały od przedsiębiorców, do których zgłaszają się handlowcy podszywający się pod program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, oferując zakup certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Przypominamy, że:

 • certyfikat jakości biznesu można zdobyć wyłącznie w drodze rzetelnej weryfikacji w danej edycji programu;
 • autentyczność przedstawiciela można sprawdzić w Biurze Programu telefonicznie - 22 630 98 01-03 lub mailowo - info@fairplay.pl;
 • otrzymanie certyfikatu poprzedzone jest szczegółową weryfikacją, badaniem klientów i dostawców oraz audytem w firmie.

Kontakt do administratorów regionalnych dostępny jest dla każdego województwa pod linkiem http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/kontakt.html.

Aby zgłosić chęć udziału w programie należy wypełnić on-line a następnie przesłać do biura programu (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) wydrukowaną i podpisaną przez osoby mogące reprezentować firmę deklarację przystąpienia do programu, dostępną na http://www.ankietapfp.fairplay.pl/pfp_deklaracja.php

Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

 • Przybywa uczciwych
 • Przewodnik po korzyściach
 • Mapa uczestników
 • Niepodległa
 • Edycja 2018
 • potwierdzenie wiarygodnosci
 • Programy promujące rzetelność

XXI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Poznaj Uczestników programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018

Pobierz:

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Zapraszamy do udziału!

 


 

„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017

Relacja filmowa – Wielka Gala „Przedsiębiorstwo Fair Play 2017

Zdjęcia z wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017

Biuletyn z Laureatami

Pobierz logo i duplikat Certyfikatu

 • Najbardziej znany certyfikat rzetelności w Polsce Ponad 9000 przyznanych nagród
 • Program od 1998 Zdobądź certyfikat fair play

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

yv9iob