Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Aktualności

19 września 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie autorskie oraz prelekcję dotyczącą publikacji i projektu pn. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Prelekcja obędzie się 18 października br. (czwartek) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego „100-lecie odzyskania niepodległości" – początek o godz. 13:30.

W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie publikacja, ukazująca przykłady prospołecznego zaangażowania przedsiębiorstw, które przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat i stanowiło istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Istotną część publikacji stanowią studia przypadków wybranych Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Wydawcą publikacji oraz realizatorem projektu jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” objął projekt swym patronatem.

Uroczysta Sesja Sejmiku organizowana jest w ramach 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – forum wymiany myśli i doświadczeń, a także dyskusji na temat rozwoju gospodarki.

Udział w prelekcji oraz całym Kongresie jest bezpłatny.

Warunkiem, uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja online.


28 sierpnia 2018 r.

Z przykrością odbieramy od kilku dni sygnały od przedsiębiorców, że zgłaszają się do nich handlowcy podszywający się pod program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którzy oferują zakup certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Przypominamy:

  • certyfikat jakości biznesu można zdobyć wyłącznie w drodze rzetelnej weryfikacji w danej edycji programu
  • autentyczność przedstawiciela można sprawdzić w Biurze Programu telefonicznie - 22 630 98 01-03 lub mailowo - info@fairplay.pl

Kontakt do administratorów regionalnych dostępny jest dla każdego województwa pod linkiem http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/kontakt.html


27 sierpnia 2018 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze blisko ludzi.

W czasach PRL na mieszkania, samochody trzeba było czekać latami. Podmiotem, który w tych niełatwych czasach podejmował próby złagodzenia w społeczeństwie napięć związanych z trudnościami w zdobyciu własnego lokum i znalezieniu się na początku listy przydziału mieszkań, jest Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, dokładając starań, aby przydział mieszkań odbywał się w sposób społeczny, sprawiedliwy i przejrzysty oraz w oparciu o wizje lokalne u osób oczekujących na mieszkanie i sprawdzenie warunków, w jakich mieszkają, przydzielała mieszkania.

Więcej o działaniach Spółdzielni w poniższym fragmencie publikacji „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.”. Zachęcamy do lektury!

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach / fragment publikacji


26 sierpnia 2018 r.

Przedsięwzięcia na rzecz pracowników i społeczności lokalnej Sezup Clima Sp. z o.o.

Ryszard Bednarek, uruchamiając firmę Sezup początkowo świadczącą usługi w branży budowlanej, od początku był zwolennikiem inwestowania w rozwój firmy i w kapitał ludzki. Pomimo skrajnie trudnych okoliczności w końcu lat osiemdziesiątych XX w. i faktu, że Polska była pogrążona wtedy w głębokim kryzysie, postanowił, że uczciwość i rzetelność będą wartościami, na których oprze relacje z wszystkimi interesariuszami firmy, tj. pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi – dla wspólnego dobra.

W poniższym fragmencie publikacji „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.” znajduje się znacznie więcej informacji na temat zaangażowania firmy Sezup.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O Sezup Clima / fragment publikacji


25 sierpnia 2018 r.

Wspieranie służby zdrowia, edukacji i kultury przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Wydawałoby się, że Pro Novum jako firma, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplno-mechanicznych urządzeń elektrowni, nie ma nic wspólnego z sytuacją w służbie zdrowia czy promocją wydarzeń kulturalnych. Jednak poza wyjątkowymi relacjami, jakie przedsiębiorstwo wypracowało ze swoimi interesariuszami, już w latach 80. ubiegłego wieku aktywnie wspierało śląską służbę zdrowia, kulturę i edukację młodzieży.

Po więcej szczegółów z historii firmy zapraszamy do fragmentu publikacji „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.”.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O Pro Novum / fragment publikacji


24 sierpnia 2018 r.

Integracja i praca ze środowiskiem lokalnym - Gabi-Plast Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gabriela Kośmider

Firma Gabrieli i Grzegorza Kośmider Gabi-Plast z Krotoszyna, produkująca początkowo różne elementy i opakowania z tworzyw sztucznych powstała, ponieważ jej założyciele zamiast zainwestować w podniesienie standardu swojego domu, postanowili zainwestować w maszynę. Dzięki odwadze, pracowitości i wytrwałości w pokonywaniu licznych przeszkód osiągnęli sukces, którym dzielą się za swoimi pracownikami, klientami, dostawcami i otoczeniem, nie tylko lokalnym.

Aby poznać więcej szczegółów na temat firmy Gabi-Plast zachęcamy do przeczytania fragmentu publikacji „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.”.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O Gabi Plast / fragment publikacji


23 sierpnia 2018 r.

Lokalny patriotyzm Firmy Budowlanej Marek ANTCZAK

W ramach powstającej publikacji „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkłady etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.” prezentujemy przykłady dobrych praktyk przedsiębiorstw z całej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z jednym z nich.

Mimo trudnych warunków, w jakich funkcjonowali prywatni przedsiębiorcy w latach 80. Ubiegłego wieku, coraz więcej osób próbowało działać na własny rachunek, żeby sobie, swoim bliskim i sąsiadom poprawić byt, żeby pracować w przyjaznej atmosferze i po prostu zrobić coś dobrego dla innych. Jedną z takich osób był Marek Antczak, który uruchomił Firmę Budowlaną Marek Antczak, kierując się uczciwością i rzetelnością wobec klientów oraz współpracowników, ciężką pracą oraz konsekwencją wniósł wkład nie tylko w budowanie nowoczesnego Kalisza w sensie materialnym, ale również w sensie wartości niematerialnych.

Więcej na temat Firmy Budowlanej Marek Antczak we fragmencie publikacji.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O Firmie Budowlanej Marek Antczak / fragment publikacji


22 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy na Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw!

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” wspiera 8. edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największe wydarzenie poświęcone sektorowi MŚP w Europie. Kongres odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jest to trzydniowy cykl paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, a przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń. Tegorocznej edycji będzie towarzyszyło hasło: „Technologie, Człowiek, Odpowiedzialność”.

Warunkiem, uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja, której dokonać będzie można wraz z końcem sierpnia. Udział jest bezpłatny!

Organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Więcej informacji o Kongresie


14 sierpnia 2018 r.

14 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego członkowie Komisji Regionalnej Przedsiębiorstwa Fair Play wydali opinie na temat firm z trzech województw zgłoszonych do uczestnictwa w tegorocznej edycji prestiżowego programu, który promuje etykę w działalności biznesowej.

Centrum Promocji Biznesu jest koordynatorem programu w województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim.

Przybyłych gości w imieniu gospodarza miejsca – Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla powitał Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa.

– Wydarzenie jakim jest coroczna edycja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wpisało się w kalendarz podkarpackich przedsięwzięć. Firmy, które po raz kolejny przystąpiły do Programu są dowodem na to, że ich działania są rozwojowe i przynoszą wymierne korzyści dla gospodarki – powiedział Regionalny Administrator Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, dyrektor Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, który oficjalnie rozpoczął obrady komisji.

Obrady Kapituły już po raz 20. toczyły się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Komisja składająca się z przedstawicieli samorządów, w tym marszałkowskiego i wojewódzkiego, miasta Rzeszowa, uczelni wyższych, Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektora Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Regionalnej Izby Gospodarczej oraz banków, zweryfikowała ankiety konkursowe, których rzetelne wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa.

Punktowane były następujące aspekty działalności gospodarczej firm z województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego: reklama i promocja firmy, relacje z konkurencją, kontakty z klientami, kontakty z dostawcami, pracownicy, przedsiębiorstwo a społeczność lokalna oraz kontakty z administracją podatkową i ZUS.

Kolejnym etapem weryfikacji tych firm będą audyty.


13 sierpnia 2018 r.

Przedstawiamy fragment publikacji – studium przypadku firmy Novol!

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” aktywnie promuje swoich Laureatów. W publikacji, powstającej w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”, którego jesteśmy patronem, Laureatom Programu poświęcony został cały dział, gdzie ich historia, polityka i osiągnięcia opisane zostały w formie studium przypadku.

Przedstawiamy fragment publikacji – studium przypadku firmy Novol, która jest największym polskim producentem wysokojakościowych materiałów z zakresu lakiernictwa, napraw oraz zabezpieczeń dla przemysłu samochodowego i budowlanego, a przez niemal połowę swojej działalności – bo przez 18 lat – legitymuje się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Założyciele firmy – Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński – opowiadają o niełatwych początkach działalności. – Nie wiedzieliśmy nawet co będziemy robić za tydzień – mówił Piotr Olewiński. O tym jak firma uporała się z trudną dla przedsiębiorczości prywatnej rzeczywistością lat 70. i 80. oraz pracowała na zaufanie klientów, przeczytają Państwo we fragmencie publikacji.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Przeczytaj studium przypadku! >>


1 sierpnia 2018 r.

Jesteśmy tam, gdzie mówi się o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Przedsiębiorstwo Fair Play obejmuje patronatem Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” - pierwszy festiwal filmowy skierowany do przedsiębiorców.

Nazwa „17 Celów” odnosi się do Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku w 2015 roku, kiedy 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły Agendę zawierająca 17 Globalnych Celów, mającą na celu wyeliminowanie do roku 2030 ubóstwa na świecie i budowę zrównoważonej przyszłości.

„Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym świecie. Jest ona uniwersalną i zintegrowaną wizją lepszego świata. To agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach. To agenda dla planety – naszego wspólnego domu. To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Wyraża ona naglącą potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.” – fragment przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września 2015 r.).

W październiku już po raz trzeci na Festiwalu przedstawiane będą filmy promocyjne i reklamowe różnych organizacji, podmiotów gospodarczych czy jednostek samorządu mówiące o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach.

Jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu m.in. poprzez promocję Agendy ONZ.

Już na przestrzeni dwóch edycji Festiwal zdobył duże uznanie i został doceniony między innymi przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

Film promocyjny Twojej firmy może pojawić się na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych już 18-tego października! Nadsyłanie filmów konkursowych możliwe jest do 7 września i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Dowiedz się więcej o Festiwaluzapoznaj się z regulaminem tegorocznej edycji.


30 lipca 2018 r.

Zapraszamy do świętowania z nami Dnia Przedsiębiorcy oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na Spotkaniu Przedsiębiorców w Sejmie!

Jako członek Komitetu Krajowej Izby Gospodarczej ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy włączyliśmy się w organizację uroczystego Spotkania Przedsiębiorców w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu weźmie udział między innymi Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców a w charakterze gościa specjalnego Christoph Leitl – President of the EUROCHAMBRES. Przeprowadzone zostanie również posiedzenie Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.

To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 20 września w Sali Kolumnowej Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojej obecności drogą mailową na adres pr@fairplay.pl.

Projekt programu spotkania!


6 lipca 2018 r.

Czas na wizytę w siedzibie Państwa firmy – II etap Programu

Rozpoczął się II etap Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Etap niezwykle istotny, bo pozwala nam naprawdę dobrze poznać naszych Uczestników.

Akredytowani przez Komisję Ogólnopolską audytorzy podróżują po całej Polsce, aby dotrzeć do każdej z firm i zebrać wszelkie niezbędne informacje.

Decyzja o przyznaniu certyfikatów i nagród nie jest łatwa, dlatego podjęliśmy wszelkie starania, aby stworzyć przejrzysty i możliwie niezawodny proces weryfikacji.

Głównym celem audytu jest weryfikacja danych Uczestnika, ale daje on również możliwość poznania ludzi, którzy kryją się za nazwą firmy i ciężko pracują na jej sukces.

Pierwszy audyt tej edycji odbył się w przedsiębiorstwie Serwis BOX w Piasecznie, które od 1990 roku dba o bezpieczeństwo swoich klientów na drogach, wykonując okresowe badania techniczne i specjalistyczne wszystkich rodzajów pojazdów.

Właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ”Serwis BOX” S.C. w Piasecznie - Pan Henryk Uluszczak


6 lipca 2018 r.

Przypominamy, że wśród wielu korzyści płynących ze zdobycia tytułu Laureata programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” znajduje się m.in. współpraca z prasą przy promocji rzetelnych i uczciwych firm. Ubiegłoroczni Laureaci mieli szansę wielokrotnie skorzystać z tego benefitu. W jednym z wydań miesięcznika ekonomiczno-gospodarczego Europerspektywy z 2017 pojawiły się m.in. informacje o Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory, o firmie Riser Sp. z o.o., o Dąbrowskich Wodociągach oraz o firmie Pro Novum.

Nieustannie podejmujemy działania na rzecz promocji Przedsiębiorstw Fair Play. Dzięki całorocznej współpracy z mediami co roku ukazuje się około 200 publikacji prasowych, internetowych, telewizyjnych i radiowych na temat programu i jego Laureatów.

www.europerspektywy.eu


29 czerwca 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Newsletter PFP czerwiec 2018


25 czerwca 2018 r.

Wraz z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym pracujemy obecnie nad czymś wyjątkowym. W ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski”, którego jesteśmy patronem, powstaje publikacja poświęcona polskim przedsiębiorcom - przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Dlatego też serdecznie zapraszamy "Przedsiębiorstwa Fair Play" do podzielenia się przykładami swojej działalności społecznej w tym okresie!

Opisy i zdjęcia prosimy przesyłać na e-mail info@fairplay.pl do 6 lipca.

Bądźmy dumni z naszej historii!


21 czerwca 2018 r.

W Warszawie odbył się Kongres „Prawo do odpowiedzialności” , na którym o jakości i warunkach zatrudnienia w „Przedsiębiorstwach Fair Play” opowiadała Prezes Zarządu Anna Szcześniak. Kongres ten jest jedynym w Polsce wydarzeniem w całości poświęconym prawnemu aspektowi społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach tego wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne poświęcone różnym dziedzinom prawa oraz strategiom CSR. Celem Kongresu jest szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.

Więcej informacji o Kongresie


21 czerwca 2018 r.

W Dniu Przedsiębiorcy, w Sali Malinowej Hotelu Bristol, a Luxury Collection Hotel w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone zaangażowaniu społecznemu przedsiębiorców. Podczas spotkania został zaprezentowany nowy projekt Instytutu, pn. „Społeczna Odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorców w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej” realizowanego z Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 oraz studia przypadku – działania CSR realizowane przez Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


14 czerwca 2018 r.

Wspieramy kampanię społeczną "Mam prawo do odpowiedzialności", która towarzyszy Kongresowi "Prawo dla odpowiedzialności"!

Już 20 czerwca podczas panelu "Jakość i warunki zatrudnienia" Pani Prezes Anna Szcześniak opowie o tym, jak o pracowników dbają "Przedsiębiorstwa Fair Play".

Zachęcamy do udziału w Kongresie oraz kampanii.

https://kongres.elsa.org.pl/


2 czerwca 2018 r.

W związku z wieloma pytaniami o możliwość przedłużenia terminu przesłania zgłoszenia do tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń został przesunięty na: do 30 czerwca 2018!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu dostępnej poniżej.

Wyślij zgłoszenie


1 czerwca 2018 r.

Dołączamy do wspólnego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości!

Już wkrótce ukażemy przykłady prospołecznego zaangażowania firm, które przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat i stanowiło istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.

Organizator programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” - Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” rozpoczyna realizację projektu: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.” Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Więcej informacji na stronie www.iped.pl


10 maja 2018 r.

Odwiedziliśmy Rybnik, w którym 10 maja 2018 roku odbył się II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Instytut, który od ponad 20 lat promuje ideę Fair Play w biznesie, kolejny raz wykorzystał świetną okazję do poruszenia tematu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce przybliżając uczestnikom Kongresu program i laureatów tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Więcej o kongresie


10 maja 2018 r.

Trwa I etap programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018!


23 kwietnia 2018 r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie Marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina z laureatami tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


23 kwietnia 2018 r.

Promujemy „Przedsiębiorstwo Fair Play” i jego laureatów! Tym razem byliśmy w Lublinie...

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. Grottgera 2 odbyła się kolejna konferencja prezentująca Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017. Podczas konferencji, której tematem przewodnim były Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach kolejny raz przypomnieliśmy o roli ludzi w tworzeniu firmy i technologii na przykładzie programu promocji etyki „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Organizatorami konferencji byli: Roman Dec Dyrektor Regionu MŚP, Antoni Magdoń Dyrektor Regionu PBD Banku Pekao S.A. oraz Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.


19 kwietnia 2018 r.

Promujemy „Przedsiębiorstwo Fair Play” i jego laureatów!

Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja Banku Pekao S.A. oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego połączona z prezentacją Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017. Podczas spotkania, którego tematem specjalnym były technologie cyfrowe w mikro i małych firmach, program konferencji dopełniło wystąpienie dr Mieczysława Bąka, który przypomniał o roli ludzi w tworzeniu firmy i technologii na przykładzie programu promocji etyki „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


12 kwietnia 2018 r.

7 TARGI CSR w Warszawie

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” objął patronatem 7 Targi CSR i jednocześnie był obecny na wydarzeniu jako wystawca.

Na PGE Narodowym eksperci, przedstawiciele firm i administracji oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności wspólnie zastanawiali się nad rolą współpracy w [społecznie odpowiedzialnym] biznesie. Ważnym elementem Targów CSR była część konferencyjna, w ramach której przeprowadzono 15 paneli dyskusyjnych i warsztatów z udziałem m.in. Roberta Korzeniowskiego (UNICEF), Andżeliki Możdżanowskiej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Michała Szułdrzyńskiego (Rzeczpospolita) i Ester Barrajon (CSR Europe).


29 marca 2018 r.


27 marca 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”


26 marca 2018 r.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” partnerem Kongresu Kadry!

Kongres Kadry to największe wydarzenie w branży HRM w Polsce, a jego tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem : Sukces poukładany w głowie.

To właśnie umysł pracownika urasta dziś do rangi przewagi konkurencyjnej, stając się faktyczną wartością dla pracodawcy. Aby organizacja odnosiła sukcesy w każdym aspekcie swojego funkcjonowania, potrzebuje podłączania naturalnych zdolności i wypracowanych umiejętności swoich pracowników. Czynniki te determinują nasze myślenie, a zmiana sposobu myślenia pracowników czy menedżerów, może zmienić funkcjonowanie organizacji.

O tym, czy jest to możliwe, wspólnie będziemy dyskutować podczas XXVII Kongresu Kadry.

Zapraszamy: 14-16 maja, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


22 marca 2018 r.

PODKREŚLAJ, że jesteś Fair Play!

Wspólnie z wielokrotnym Laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” firmą Policon Sp. z o.o., która jest producentem szerokiej gamy oznakowań, zachęcamy do skorzystania z oferty na estetyczne i trwałe eksponowanie przynależności do elitarnego grona „Przedsiębiorstw Fair Play”.

Polecamy Państwu naklejki/emblematy „Przedsiębiorstwo Fair Play” w następujących formach:

  • naklejki 3D naklejki wypukłe pokryte 2-komponentowym poliuretanem
  • naklejki płaskie - zabezpieczone zewnętrznym laminatem, by dodać im trwałości
  • emblematy samoprzylepne foliowe lub metalowe, o bardzo mocnym kleju

Firma POLICON wykorzystuje najnowsze technologie oraz materiały. Jakość produktów oparta jest na długoletnimi doświadczeniu. Przez szereg lat POLICON wypracował precyzyjny system zarządzania produkcją oraz skuteczny system kontroli końcowej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nt. oferty prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Policon:

tel.: + 48 61 650 70 90

15 marca 2018 r.

W Sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbyło się uroczyste spotkanie laureatów programu „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2017. Na spotkanie zaprosiła regionalna komisja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Patron honorowy spotkania: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

List od Wojewody Mikołaja Bogdanowicza

Fot. Jacek Nowacki


6 marca 2018 r.

6 marca w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (sala konferencyjna) przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi o godz. 13:30 odbyło się regionalne spotkanie laureatów programów „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2017 i „GMINA FAIR PLAY” 2017. Na spotkanie zaprosił Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.


21 lutego 2018 r.

Gospodarcze Otwarcie Roku 2018 już za nami.

Głównym tegorocznej Konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą były Fundusze VC: nowy wymiar finansowania innowacji w MŚP.Wydarzenie miało miejsce w Warsaw Spire (Plac Europejski 1) w Warszawie. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” został partnerem Konferencji.


9 lutego 2018 r.

W hotelu Solidaris, w Kędzierzynie-Koźlu odbył się IV Bal Biznesu "z nutą magii".

To inicjatywa organizowana przez wielokrotnego Laureata naszego programu - Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy.

Podczas Balu rozdane zostały nagrody w ramach II Edycji Konkursu Kozły Biznesu. Co roku Bal cieszy się niesłabnącą popularnością, zrzesza duże firmy znamienitych gości oraz samorząd z terenu województwa opolskiego.

Więcej informacji o wydarzeniu


31 stycznia 2018 r.

W Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy.

Jako organizatorzy programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” włączyliśmy się w prace Komitetu i przedstawiliśmy wnioski płynące z dotychczasowej realizacji programu.


30 stycznia 2018 r.

Do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018 dołączają kolejni Uczestnicy!

Zapraszamy do zapoznania się z ich listą.


8 stycznia 2018 r.


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

xvqw75