Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

  • Trwa Program PFP
  • Warto być przyzwoitym
  • Laureaci
  • List
  • „Świeć dobrym przykładem”!

Trwa nowa, XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Zapraszamy do udziału!


 

Poznaj Laureatów XVIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015

Informacja prasowa - Wielka Gala Przedsiębiorstwo Fair Play, 27 listopada 2015

27 listopada br. w EXPO XXI, w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyła się Wielka gala XVIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uroczystość wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015 była połączona z zakończeniem obchodów jubileuszu 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

Jak ubiegłoroczni uczestnicy mogli uzyskać tytuł i Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015?

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” bazuje na rzetelnej, dwuetapowej weryfikacji firm. W pierwszym etapie przedsiębiorstwa wypełniają ankietę nt. swojej działalności. Firmy, które zdobędą wymaganą regulaminem liczbę punktów, przechodzą do drugiego etapu i odbywa się w nich audyt. Równocześnie prowadzone jest badanie opinii losowo wybranych kontrahentów. Wyniki audytu są umieszczane w raporcie, który razem z podsumowaniem badania wybranych kontrahentów otrzymuje Komisja Ogólnopolska. Na podstawie raportów Komisja przygotowuje dla Kapituły Programu rekomendacje dotyczące przyznania lub nieprzyznania certyfikatu oraz nagród głównych. Decyzje ostateczne podejmuje Kapituła Programu, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, nauki, mediów, przedstawiciele władz samorządowych i doświadczeni przedsiębiorcy.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się ofertami przyznania certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” bez procedury weryfikacyjnej, informujemy, że jedynym uprawnionym organizatorem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest:

Biuro programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 98 01

oraz wskazani w kontaktach Administratorzy Regionalni.

Sprawdź Administratorów Regionalnych

Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące programu oraz jego przedstawicieli można wyjaśnić pod nr tel: 22 6309621, 22 6309801, e-mail: info@fairplay.pl.

Jednocześnie informujemy, że przyznanie certyfikatu w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest poprzedzone:

  • autoryzowanym zgłoszeniem firmy do udziału w programie,
  • szczegółową weryfikacją,
  • audytem w firmie,
  • oraz badaniem klientów i dostawców.

Szczegóły zawarte są w Regulaminie XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

63z82k