Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

  • Grasz Fair?
  • Edycja 2017
  • Edycja 2017
  • Promujemy uczciwość
  • Laureaci
  • Gala

Ruszyła XX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!!!

Pobierz:

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Zapraszamy do udziału!

 


 

„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

Relacja filmowa – Wielka Gala „Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

Zdjęcia z wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

Biuletyn z Laureatami

Sprawdź jak promowaliśmy Uczestników w 2016 roku

Pobierz logo i duplikat Certyfikatu

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

zg4nce